Povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle § 5 zákona 106/1999 Sb., vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.
Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.

1. Oficiální název
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: hlavní město Praha
IZO: 014891531
REDIZO: 600005259

2. Důvod a způsob založení
Viz samostatná příloha - Zřizovací listina

3. Organizační struktura
Viz samostatná příloha - Organizační struktura

Organizační řád - Organizační řád

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa: Střední odborné učiliště, Ohradní 126/57, Praha 4, 140 00
Sídlo: Ohradní 126/57, 140 00 Praha 4 – Michle

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Adresa pro osobní návštěvu: shodná s poštovní adresou

4.3 Úřední hodiny
Úřední hodiny:
PO – 7:00-16:00
ÚT-ČT – 7:00-15:30
PÁ – 7:00-14:00

4.4 Telefonní čísla: viz KONTAKTY na https://www.ohradni.cz/
Telefonní spojení:
241 481 017 – vrátnice
241 481 217 – sekretariát ředitele
214 481 022 – nábor, personální oddělení

Ředitel školy: Karel DVOŘÁK – telefon: 241 481 217
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce ředitele:
ZŘPV - Jan KREJČÍ – telefon: 737 202 217, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ZŘTV - PhDr. Ivana KNAISLOVÁ – telefon: 776 419 453, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Eva Šmídová
Sídlo:
More Czech Republic s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Tel.: 731 609 403; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.5 Adresa internetových stránek
Webové stránky: https://www.ohradni.cz/

4.6 Adresa podatelny
Ohradní 126/57, 140 00 Praha 4- Michle

4.7 Elektronická adresa podatelny
e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Datová schránka
ID datové schránky: cqfhdci

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení: č. účtu - 37738041/0100, Komerční banka

6. IČO: 14891531
DIČ: CZ14891531

7. Plátce daně z přidané hodnoty
Škola je plátcem DPH.

8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout
• Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy a
na webu školy - Viz samostatná příloha
• Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy
• Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy
• Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu
školy - Viz samostatná příloha
• Školní řád, rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v ředitelně školy a dále Školní řád i v elektronické podobě na webu školy - viz karta Dokumenty ke stažení
• Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně školy
• Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně školy
8.2. Rozpočet
Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu) a také na těchto webových stránkách:
Viz samostatná příloha - Rozpočet

8.3 Whistleblowing

Etická linka – whistleblowing

8.4 Směrnice č. 02/2023

Směrnice č. 02/2023

 

9. Žádosti o informace
Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.

10. Příjem podání a podnětů
Žádosti a další podání je možné doručit osobně do podatelny školy v úředních hodinách, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy nebo prostřednictvím datové schránky. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb. a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
11.2 Vydané právní předpisy
Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací - Viz samostatná příloha - Sazebník úhrad
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13. Licenční smlouvy
Škola nemá licenční smlouvy.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Na webových stránkách školy https://www.ohradni.cz/

Výroční zpráva k.r. 2017-18

Výroční zpráva k.r. 2018-19

Výroční zpráva k.r. 2019-20

Výroční zpráva k.r. 2020-21

Výroční zpráva k.r. 2021-22

Výroční zpráva k.r. 2022-23

Informace o tom, které osobní údaje Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 zpracovává o jednotlivých subjektech, lze získat v personálním oddělení školy.

Additional information