Truhlář - název ŠVP Truhlář
kód 33-56-H/01 - 1., 2., 3. ročník (třídy T1., T2., T3.)

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený na ruční a strojní opracování dřeva, výrobu nábytku, bytového zařízení i stavebně truhlářských výrobků, včetně oprav a renovací i montáží. Součástí výuky je také kurz v akreditovaném středisku firmy KNAUF, kde se žáci seznámí s technologií montáže sádrokartonových systémů firmy KNAUF.

Učební předměty:

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Chemie
Základy ekologie
Informační technologie
Tělesná výchova
Ekonomika
Odborné předměty (Materiály, Technologie, Odborné kreslení, Výrobní zařízení, Dřevěné konstrukce) + Odborný výcvik


Galerie fotek související s oborem
Truhlář - foto

Additional information