Dokumenty ke stažení

ke stažení ve formátu Acrobat Reader (.pdf):
pro otevření následujících příloh je nutné mít Adobe Acrobat  Reader nainstalován v počítači
zde je odkaz, kde je možné si Acrobat Reader nahrát

 

pdfŽádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze

pdfŽádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY

pdfPodmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z FONDU SOLIDARITY 

  

pdf Maturitní zkouška z ČJL

pdf Maturitní zkouška z AJ

pdf Kritéria pro přijímací řízení

pdfMaturitní zkouška kritéria hodnocení

pdf Stanovení předmětů maturitní zkoušky

pdfOdborná témata pro ústní maturitní zkoušku z AJ 

 

pdf Stipendijní řád SOU 2020 pro obory  A + ME od 1.9.2020

pdf Stipendijní řád pro obory T+Z+E+EM platný od 1.9.2022

pdf Složení učitelského sboru

pdfVedoucí učitelé odborného výcviku

pdfOrganizace školního roku 

pdf Teoretická výuka

pdfKonzultační hodiny učitelů teorie

pdf Praktické vyučování

pdfZávěrečné zkoušky 

pdf Školní řád s platností od 1.11.2022

pdf Provozní řád dílen

pdf Provozní řád SOU

 

Formuláře ke stažení


pdf Předběžný dotazník žáka ke studiu

pdf Přihláška k dennímu prezenčnímu studiu

pdf Přihláška ke zkrácenému kombinovanému studiu

pdf Potvrzení o studiu
pdf Uvolnění z TV
pdf Uvolnění z výuky
pdf Změna studijního oboru
pdf Změna učebního oboru
pdf Opakování ročníku

pdf SRPDŠ darovací smlouva bez částky  pdf(dar tzv. SRPDŠ pokyny)

 

Studijní materiály

 pdf Kánon titulů k MZ z ČJL

 

 pdf Seznam doporučených učebnic ke studiu 

Additional information