Mechanik elektrotechnik - název ŠVP Mechanik elektronik
kód 26-41-L/01 - 2., 3.,4.ročník (ME2., ME3., ME4.), dobíhající obor

Pilotní projekt s možností získat kromě maturity ještě navíc ve 3.ročníku výuční list pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje.
Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Obor je zaměřený na výrobu, montáž, opravy a diagnostiku elektronických zařízení. Sleduje nové trendy ve sdělovací technice a seznamuje žáky s novinkami z elektroniky, digitální a číslicové techniky. Po ukončení studia najdou žáci uplatnění v oblasti výpočetní techniky, měření a regulace, spotřební elektroniky apod.
Jako na jediné škole v Praze skládají žáci tohoto studijního oboru po 3. ročníku studia závěrečné zkoušky oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje s výučním listem. Dále v průběhu 3. ročníku absolvují kurz z vyhlášky 50/1978 Sb. a po získání výučního listu skládají zkoušky podle §5 této vyhlášky.
V dalším školním roce po ukončení 4.ročníku mohou získat maturitní zkoušku.

Žáci mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Učební předměty:
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Dějepis
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie, Chemie
Tělesná výchova
Informační technologie
Ekonomika

Odborné předměty (Materiály a technologie, Technická dokumentace, Základy elektrotechniky, Elektronika, Elektrická měření, Číslicová technika, Automatizace, Sdělovací technika)

Elektromechanik pro zařízení a přístroje – název ŠVP Mechanik elektronik , kód 26-52-H/01, od 1.9.2020 bude probíhat samostatně jako 3-letý učební obor
Zatím je tento obor vyučován v rámci pilotního ověřování při studiu 4-letého maturitního oboru. Je zakončený závěrečnou učňovskou zkouškou a získání kvalifikace podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Obor je zaměřený na montáž, údržbu a opravy elektrických spotřebičů a zařízení. Po ukončení se absolventi uplatní jako provozní elektrikáři, elektromechanici, elektromontéři, mechanici měřících a regulačních přístrojů.

Žáci mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu na dva roky, zakončeném maturitní zkouškou.

Additional information