Mechanik elektrotechnik - název ŠVP Mechanik elektronik
kód 26-41-L/01 - 2., 3.,4.ročník (třídy ME3., ME4., ME-S), dobíhající obor

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou, který v rámci pilotního projektu umožňuje získat navíc ve 3.ročníku výuční list v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje. V průběhu 3. ročníku absolvují kurz z vyhlášky 50/1978 Sb. a po získání výučního listu skládají zkoušky podle §5 této vyhlášky.
Obor je zaměřený na výrobu, montáž, opravy a diagnostiku elektronických zařízení. Sleduje nové trendy ve sdělovací technice a seznamuje žáky s novinkami z elektroniky, digitální a číslicové techniky. Po ukončení studia najdou žáci uplatnění v oblasti výpočetní techniky, měření a regulace, spotřební elektroniky apod. Žáci mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Učební předměty:
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Dějepis
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie
Chemie
Tělesná výchova
Informační technologie
Ekonomika
Odborné předměty (Materiály a technologie, Technická dokumentace, Základy elektrotechniky, Elektronika, Elektrická měření, Číslicová technika, Automatizace, Sdělovací technika) + Odborný výcvik

Additional information