Mechanik elektrotechnik - název ŠVP Mechanik elektrotechnik
kód 26-41-L/01 – počínaje 1.ročníkem 2024-25   (letos nebyla třída otevřena)

Čtyřletý studijní obor zakončený ve 4.ročníku maturitní zkouškou a ve 3.ročníku závěrečnou zkouškou a výučním listem v oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje.

V průběhu 3. ročníku žáci absolvují školení podle NV 194/2022 Sb. a po úspěšném získání výučního listu dostanou od školy potvrzení, na základě kterého si u svého budoucího zaměstnavatele udělají zkoušky pro osoby znalé.
Obor je zaměřený na výrobu, montáž, opravy a diagnostiku elektronických zařízení. Sleduje nové trendy v elektronice, elektrotechnice, digitální a číslicové technice aj. Po ukončení studia najdou žáci uplatnění v oblasti výpočetní techniky, měření a regulace, spotřební elektroniky apod. Žáci mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Učební předměty: 

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Dějepis
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie
Chemie
Tělesná výchova
Informační technologie
Ekonomika
Odborné předměty (Materiály a technologie, Základy elektrotechniky, Elektronika, Elektrická měření, Elektrické stroje a přístroje, Číslicová technika, Automatizace, Digitální technika) + Odborný výcvik

Additional information