Mechanik elektrotechnik - název ŠVP Mechanik elektronik
kód 26-41-L/01 - 1., 2., 3.ročník (ME1., ME2., ME3., ME4.)
Pilotní projekt s možností získat kromě maturity ještě navíc ve 3.ročníku výuční list pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje.

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Obor je zaměřený na výrobu, montáž, opravy a diagnostiku elektronických zařízení. Sleduje nové trendy ve sdělovací technice a seznamuje žáky s novinkami z elektroniky, digitální a číslicové techniky. Po ukončení studia najdou žáci uplatnění v oblasti výpočetní techniky, měření a regulace, spotřební elektroniky apod.

Jako na jediné škole v Praze skládají žáci tohoto studijního oboru po 3. ročníku studia závěrečné zkoušky oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje s výučním listem. Dále v průběhu 3. ročníku absolvují kurz z vyhlášky 50/1978 Sb. a po získání výučního listu skládají zkoušky podle §5 této vyhlášky.
V dalším školním roce po ukončení 4.ročníku mohou získat maturitní zkoušku.

Žáci mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Učební předměty:

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Dějepis
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie, Chemie
Tělesná výchova
Informační technologie
Ekonomika

Odborné předměty (Materiály a technologie, Technická dokumentace, Základy elektrotechniky, Elektronika, Elektrická měření, Číslicová technika, Automatizace, Sdělovací technika)


Elektromechanik pro zařízení a přístroje - název ŠVP Mechanik elektronik
kód 26-52-H/01 - pilotní projekt pro získání výučního listu pro žáky 4letého maturitního oboru Mechanik elektrotechnik

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený na montáž, údržbu a opravy elektrických zařízení. Po ukončení se absolventi uplatní jako provozní elektrikáři, elektromechanici, elektromontéři, mechanici měřicích a regulačních přístrojů.
Žáci mají možnost pokračovat dál ve studiu 4.ročníku svého oboru, který je zakončen maturitní zkouškou, případně nástavbovým oborem zakončeným maturitní zkouškou.
Po 4 letech studia tak mají možnost získat jak výuční list, tak maturitní zkoušku.

Mechanik elektrotechnik - foto

Additional information