Mechanik opravář motorových vozidel - název ŠVP Automechanik

kód 23-68-H/01 - 1., 2., 3. ročník (třídy A1.A, A1.B, AZ1.-aut., A2.A, AZ2.B-aut., A3.)

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený na údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních motorových vozidlech. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v rozvinuté sítí autoservisů, na stanicích technické kontroly (STK), u měření emisí i jako řidiči z povolání. Absolvent umí řídit motorová vozidla třídy „B“ a „C“. Dále pak automechanici prvního ročníku  získávají oprávnění "Ruční stehování v ochraně aktivního plynu tavící se elektrodou ZP 135-1 1.1  a  Řezání a drážkování kyslíkem ZP 311-2 1.1."

Učební předměty:

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Chemie
Základy ekologie
Informační technologie
Tělesná výchova
Ekonomika
Odborné předměty (Strojnictví, Strojírenská technologie, Technické kreslení, Automobily, Opravárenství a diagnostika, Elektrotechnika) + Odborný výcvik

Autodílna


Galerie fotek související s oborem
Automechanik - foto

Additional information