Montér suchých staveb
kód 36-66-H/01 (třída nebyla otevřena)

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Je zaměřený na nové moderní stavební materiály a technologie, zejména na práci se sádrokartony. Oproti klasickému zednickému oboru se jedná o specializovaný stavební obor budoucnosti.

Učební předměty: 

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Chemie
Základy ekologie
Informační technologie
Tělesná výchova
Ekonomika
Odborné předměty (Odborné kreslení, Stavební materiály, Technická zařízení budov, Technologie, Stavební konstrukce, Přestavby budov) + Odborný výcvik

Additional information