Montér suchých staveb
kód 36-66-H/01 (třída nebyla otevřena)

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Je zaměřený na nové moderní stavební materiály a technologie, zejména na práci se sádrokartony. Oproti klasickému zednickému oboru se jedná o specializovaný stavební obor budoucnosti.

Učební předměty:

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie
Informační technologie
Tělesná výchova
Ekonomika
Odborné předměty


Odborné předměty (Odborné kreslení, Stavební materiály, Technická zařízení budov, Technologie, Stavební konstrukce, Přestavby budov)

Additional information