Školní rok 2023/ 2024 – vyučované obory podle tříd

Pod výběrem oborů poprosíme přečíst "Upozornění pro rodiče".

 

Školní rok 2023/ 2024 – vyučované obory podle tříd

Elektromechanik pro zařízení a přístroje + Elektrikář-silnoproud + Zámečníci 3.roč.

Třídy EE1.A, EE1.B, EE2.

Kód a název oboru vzdělání: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

(ŠVP - Elektromechanik)

Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud

 

Třída EEZ3.

Kód a název oboru vzdělání: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

(ŠVP - Elektromechanik)

Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud

(ŠVP - Elektrikář-silnoproud)

Kód a název oboru vzdělání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

(ŠVP - Zámečník)

---------------------------------------------------------------------------------------

Automechanici + Zámečníci 1., 2.roč.

Třídy A1.A, A1.B, A2.A, A3.

Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

(ŠVP – Automechanik)

Třídy AZ1., AZ2.B

Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

(ŠVP – Automechanik)

Kód a název oboru vzdělání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

(ŠVP - Zámečník)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Truhláři

Třída T1., T2., T3.

    Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář

    (ŠVP – Truhlář)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Elektromechanik pro zař. a přístroje   (zkrácené kombinované studium, 1 rok)

Třída EZP-A, EZP-B

Kód a název oboru vzdělání:   26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

(ŠVP – Elektromechanik)

---------------------------------------------------------------------------------------

Truhlář   (zkrácené kombinované studium, 1 rok)

Třída ZKS-T

    Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář

    (ŠVP – Truhlář)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Montér suchých staveb

Třída nebyla otevřena

Kód a název oboru vzdělání:   36-66-H/01 Montér suchých staveb

(ŠVP - Montér suchých staveb)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Důležité upozornění pro rodiče:

V  nařízení vlády NV 211/2010 o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, příloha č. 2 jsou u jednotlivých oborů vyučovaných v naší škole platná tato zdravotní omezení:

23-51-H/01 Strojní mechanik                                          1, 3, 7a, 19
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel     1, 3, 7a, 9a, 19
26-51-H/02 Elektrikář silnoproud                                  3, 19, 22
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje  3, 19, 22
33-56-H/01 Truhlář                                                           1, 3, 5, 8a, 9a, 19, 20, 22

 

Popis zdravotních omezení:

1 =   Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu, znemožňující zátěž páteře

3 =   Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů

5 =   Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin vylučující činnost rizika vibrací

7a =  Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek, kdy nelze při praktickém vyučování vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látky

8a =  Prognosticky závažná onemocnění dýchacích cest a plic, kdy nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky a činnost ve vysoce prašném prostředí

9a =  Přecitlivělost na alergizující látky požívané při praktickém vyučování (olej, benzín, nafta, …)

19 =  Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a kolapsové stavy, kdy je součástí praktického vyučování práce ve výškách

20 =  Závažné poruchy sluchu v případě činností v hluku

22 =  Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole, barvocitu v případě činností vyžadujících vysoké nároky na zrak nebo prostorové vidění

 

Upozorňujeme na §67, odst. 2, druhá věta Školského zákona, kdy  ředitel školy nemůže žáka - a to ani ze zdravotních důvodů - uvolnit z předmětu, který je rozhodující pro odborné zaměření absolventa.

Additional information