Školní rok 2020/ 2021 – vyučované obory podle tříd

Mechanik elektronik
Třídy ME2., ME3., ME4.
Kód a název oboru vzdělání: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP - Mechanik elektronik)

Všechny tyto třídy se učí podle ŠVP pilotního projektu – tj. v kombinaci s učebním oborem Elektromechanik pro zařízení a přístroje (3-letý obor s výučním listem), kód 26-52-H/01

---------------------------------------------------------------------------------------
Elektromechanik
Třída EM1.
Kód a název oboru vzdělání: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (ŠVP - Elektromechanik)
---------------------------------------------------------------------------------------
Automechanici + Zámečníci
Třídy A1.A, A1.B, A2.A, A3.A
Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP – Automechanik)
Třídy AZ2.B, AZ3.B
Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP – Automechanik)

Kód a název oboru vzdělání: 23-51-H/01 Strojní mechanik
(ŠVP – Zámečník)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Truhláři + Elektrikáři
Třída T1.
Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (ŠVP – Truhlář)


Třídy ET2., ET3.
Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud (ŠVP – Elektrikář-silnoproud)

Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (ŠVP – Truhlář)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Elektromechanik pro zař. a přístroje (zkrácené kombinované studium, 1 rok)
Třída EZP-A, EZP-B
Kód a název oboru vzdělání: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(ŠVP – Elektromechanik)

---------------------------------------------------------------------------------------
Truhlář (zkrácené kombinované studium, 1 rok)
Třída ZKS-T
Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (ŠVP – Truhlář)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mechanik elektronik (3.ročník, denní studium – individuální konzultace)
Třída ME S
Kód a název oboru vzdělání: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP - Mechanik elektronik)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Montér suchých staveb
Třída nebyla otevřena
Kód a název oboru vzdělání: 36-66-H/01 Montér suchých staveb (ŠVP - Montér suchých staveb)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Additional information