Školní rok 2019/ 2020 – vyučované obory podle tříd


Mechanik elektronik
Třídy ME1., ME2., ME3., ME4.
Kód a název oboru vzdělání: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP - Mechanik elektronik)

Všechny tyto třídy se zároveň učí podle ŠVP pilotního projektu – tj. v kombinaci s oborem Elektromechanik pro zařízení a přístroje (ve 3.roč. s výučním listem), kód 26-52-H/01

---------------------------------------------------------------------------------------

Automechanici + Zámečníci
Třídy A1.A, A1.B, A2.A, A3.A
Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP – Automechanik)

Třídy AZ2.B, AZ3.B
Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP – Automechanik)

Kód a název oboru vzdělání: 23-51-H/01 Strojní mechanik (ŠVP – Zámečník)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Truhláři + Elektrikáři
Třída T1.
Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (ŠVP – Truhlář)


Třídy ET2., ET3.
Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud (ŠVP – Elektrikář-silnoproud)

Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (ŠVP – Truhlář)


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Zkrácené kombinované studium (1 rok)
Třídy EZP-A, EZP-B
Kód a název oboru vzdělání: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Zkrácené kombinované studium (1 rok)
Třída ZKS-T
Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Montér suchých staveb
Třída nebyla otevřena
Kód a název oboru vzdělání: 36-66-H/01 Montér suchých staveb (ŠVP - Montér suchých staveb)

 

 

Additional information