Školní rok 2022/ 2023 – vyučované obory podle tříd

Mechanik elektronik
Třída ME4.
Kód a název oboru vzdělání: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP - Mechanik elektronik)

Třída se učila podle ŠVP pilotního projektu – tj. v kombinaci s učebním oborem 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (3.roč. s výučním listem)
---------------------------------------------------------------------------------------
Elektromechanik pro zařízení a přístroje + Elektrikář-silnoproud + Zámečníci 2.roč.
Třídy EE1., EE3.
Kód a název oboru vzdělání: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(ŠVP - Elektromechanik)
Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud (ŠVP - Elektrikář-silnoproud)

Třída EEZ2.
Kód a název oboru vzdělání: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(ŠVP - Elektromechanik)
Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud (ŠVP - Elektrikář-silnoproud)
Kód a název oboru vzdělání: 23-51-H/01 Strojní mechanik (ŠVP - Zámečník)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Automechanici
Třídy A1.A, A1.B, A2.A, A2.B, A3.A, A3.B
Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP – Automechanik)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Truhláři + Zámečníci 3.roč.
Třída T1., T2.
Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (ŠVP – Truhlář)
Třída TZ3.
Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (ŠVP – Truhlář)
Kód a název oboru vzdělání: 23-51-H/01 Strojní mechanik (ŠVP - Zámečník)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Elektromechanik pro zař. a přístroje (zkrácené kombinované studium, 1 rok)
Třída EZP-A, EZP-B
Kód a název oboru vzdělání: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(ŠVP – Elektromechanik)
---------------------------------------------------------------------------------------
Truhlář (zkrácené kombinované studium, 1 rok)
Třída ZKS-T
Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (ŠVP – Truhlář)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Montér suchých staveb
Třída nebyla otevřena
Kód a název oboru vzdělání: 36-66-H/01 Montér suchých staveb (ŠVP - Montér suchých staveb)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Additional information