Školní rok 2018/ 2019 – vyučované obory podle tříd a jejich oficiální názvy


Mechanik elektronik
Třídy ME1.A, ME1.B, ME2., ME3., ME4.
Kód a název oboru vzdělání: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP - Mechanik elektronik)

Všechny tyto třídy se učí podle ŠVP pilotního projektu – tj. v kombinaci s oborem Elektromechanik pro zařízení a přístroje (3.roč. s výučním listem), kód 26-52-H/01


---------------------------------------------------------------------------------------
Elektrotechnika (nástavba)
Třída ELT2. (2.ročník) zařazena k třídě ME4.
Kód a název oboru vzdělání: 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik (ŠVP – Elektrotechnik)

---------------------------------------------------------------------------------------
Automechanici + Zámečníci
Třídy A1.A, A1.B, A2.A, A3.A
Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP – Automechanik)

Třídy AZ2.B, AZ3.B
Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP – Automechanik)

Kód a název oboru vzdělání: 23-51-H/01 Strojní mechanik
(ŠVP – Zámečník)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Truhláři + Elektrikáři
Třída T1.
Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (ŠVP – Truhlář)

Třídy ET2., ET3.
Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud (ŠVP – Elektrikář-silnoproud)

Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (ŠVP – Truhlář)


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Elektromechanik (zkrácené kombinované studium, 1 rok)
Třída EZP-A, EZP-B
Kód a název oboru vzdělání: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(ŠVP – Elektromechanik)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Montér suchých staveb
Třída nebyla otevřena
Kód a název oboru vzdělání: 36-66-H/01 Montér suchých staveb (ŠVP - Montér suchých staveb)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Additional information