Elektromechanik pro zařízení a přístroje - název ŠVP Elektromechanik
kód 26-52-H/01 - 1., 2. ročník (třídy EE1., EE2.)
Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený na opravu, údržbu a konstrukci elektronických strojů a přístrojů, příp. i na opravy elektroinstalace v občanské i průmyslové výstavbě. Po ukončení se absolventi uplatní jako elektromechanici, elektromontéři, provozní elektrikáři v různých odvětvích služeb, průmyslu či údržbě.
V průběhu 3. ročníku absolvují žáci kurz vyhlášky 50/1978 Sb. a po vyučení skládají z této vyhlášky zkoušku podle §5.

Učební předměty:

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie
Chemie
Tělesná výchova
Informační technologie
Ekonomika
Odborné předměty (Materiály a technologie, Technická dokumentace, Základy elektrotechniky, Elektrická měření, Elektronika, Elektronická zařízení, Smart elektronika, Číslicová technika, Sdělovací technika) + Odborný výcvik

Galerie fotek související s oborem
Elektromechanik (slaboproud) - foto

Additional information