Strojní mechanik - název ŠVP Zámečník
kód 23-51-H/01 – 1., 2., 3. ročník (AZ2.B zám., AZ3.B zám.)

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený na výrobu, montáž, opravy a údržbu ocelových konstrukcí, výrobků z plechu a dalších kovových výrobků určených pro občanskou a průmyslovou výstavbu. Po ukončení studia je uplatnění studentů ve stavebnictví a v různých odvětvích průmyslu jako montéři, provozní mechanici, v údržbě a provozovnách kovovýroby.

V průběhu 3. ročníku získávají žáci tohoto oboru zdarma kurzy na sváření v ochranné atmosféře CO2, plamenem a el. obloukem obalenou elektrodou. Všechny kurzy jsou zakončeny státní zkouškou.

Učební předměty:

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie
Informační technologie
Tělesná výchova
Ekonomika

Odborné předměty (Technická dokumentace, Strojírenská technologie, Strojnictví, Stroje a zařízení, Technologie)

Galerie fotek související s oborem
Zámečník - foto

Additional information