Elektrikář-silnoproud - název ŠVP Elektrikář-silnoproud
kód 26-51-H/02 - 1., 2., 3. ročník (třídy EE1., EE2., ET3.- el.)

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený na montáž, údržbu a opravy elektroinstalace v občanské, bytové a průmyslové výstavbě, na výrobu, montáž, demontáž a opravy elektrických strojů a přístrojů a výrobu rozvaděčů. Po ukončení se absolventi uplatní ve stavebnictví jako elektromontéři, jako provozní elektrikáři v různých odvětvích průmyslu nebo v údržbě.
V průběhu 3. ročníku absolvují žáci kurz vyhlášky 50/1978 Sb. a po vyučení skládají z této vyhlášky zkoušku podle §5.

Učební předměty:

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie
Chemie
Tělesná výchova
Informační technologie
Ekonomika
Odborné předměty (Materiály a technologie, Technická dokumentace, Základy elektrotechniky, Elektrické stroje a přístroje, Elektrická měření, Elektronika, Rozvodná zařízení, Automatizační zařízení) + Odborný výcvik

Galerie fotek související s oborem
Elektrikář - silnoproud - foto

Additional information