Vážení přátelé, 

vítáme Vás webových stránkách Středního odborného učiliště Ohradní, na nichž bychom vám rádi představili naši školu, seznámili vás nejen se strukturou učebních a maturitních oborů či s uplatněním našich vyučenců a maturantů, ale i s úrovní možného ubytování na Domově mládeže nebo se společenským děním na naší škole.
SOU Ohradní je prosperující školou s dlouholetou tradicí, moderně vybavenými dílnami pro odborný výcvik i učebnami pro výuku teoretických předmětů. Nejen díky špičkovému vybavení, ale i s pomocí pedagogických zkušeností našich učitelů vytváří škola žákům optimální podmínky pro jejich profesní přípravu.

Praktická výuka probíhá nejen ve školních dílnách pod odborným dohledem zkušených učitelů odborného výcviku, ale také na pracovištích u odborných firem. Teoretickou výuku zabezpečují vysokoškolsky vzdělaní aprobovaní učitelé.

Prioritou našeho učiliště je mimo profesní přípravy také snaha motivovat žáky k vhodnému chování, dbát na morální kodex a připravit je pro život i po této stránce. Oblasti výchovy je věnována všemi pracovníky SOU zvýšená pozornost. Úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4, abychom předcházeli negativním projevům chování.

Školu se všemi jejími pracovišti zastřešuje flexibilní tým ředitele SOU p. Karla Dvořáka.ředitel SOU Karel Dvořák

 

Organizace školního roku 2023/24

Vyučování

Vyučování       1.pololetí       04.09.2023 - 31.01.2024

                        2.pololetí       01.02.2024 - 28.06.2024

Prázdniny

Podzimní prázdniny              26. + 27.10.2023

Vánoční prázdniny                23.12.2023 - 2.1.2024, začátek vyučování ve středu 3.ledna 2024 (lichý)

Pololetní prázdniny               02.02.2024

Jarní prázdniny                     05.02. - 11.02.2024

Velikonoční prázdniny           28.03.2024 (+ 29.03.2024)

Hlavní prázdniny                   29.06. - 01.09.2024

 

Klasifikační porady - vždy v místnosti č.614

St   29.11.2023 od 14,00 hod.                                            

St   24.01.2024 od 14,00 hod.

St   24.04.2024 od 14,00 hod.    

St   29.05.2024 od 14,00 hod. … pouze 3.ročníky učebních oborů vč. zkráceného studia

Po  24.06.2024 od 14,00 hod.

 

Třídní schůzky  

plán: pro 1.ročníky – v září 2023 dle návrhu třídních učitelů

29.11.2023    od 16,00 hod. (+ od 17,00 do 18,00 hod. učitelé k dispozici v kabinetech)

24.04.2024    od 16,00 hod. (+ od 17,00 do 18,00 hod. učitelé k dispozici v kabinetech)

 

Dny otevřených dveří

So    2. 12. 2023  10 - 14 hod

Út     9. 1. 2024    16 – 18 hod

So   20. 1. 2024   10 - 14 hod

 

Závěrečné zkoušky                 

třídy písemná praktická na OV ústní
       
A3.                             3.6.2024 od 7.45 hod. 04.-05.06.2024 13.06.2024
T3. 3.6.2024 od 7.45 hod. 10.-12.06.2024 20.06.2024
EEZ3. – elektromech.           3.6.2024 od 7.45 hod. 04.06.2024 17.06.2024
EEZ3. – elektr.                     3.6.2024 od 7.45 hod. 05.06.2024 18.06.2024
EEZ3. – zámeč.                    3.6.2024 od 7.45 hod. 10.-11.6.2024 18.06.2024
EZP-A                                  3.6.2024 od 7.45 hod. 05.06.2024 13.06.2024
EZP-B                                   3.6.2024 od 7.45 hod. 06.06.2024 14.06.2024
ZKS-T                                   3.6.2024 od 7.45 hod. 04.-06.06.2024 14.06.2024

 

vydání vysvědčení o ZZ + výučního listu  

bude doplněno později

 

Digitalizace naší školy.

pdf Digitalizace škol - distanční výuka

pdf Digitalizace škol - realizace

 

 

Additional information