Vážení přátelé, 

vítáme Vás na www stránkách Středního odborného učiliště Ohradní.

Dovolte představit Vám naše odborné učiliště, seznámit Vás nejen se strukturou učebních a maturitních oborů, s úrovní výuky a uplatněním našich vyučenců a maturantů, s úrovní možného ubytování, ale i se společenským děním na naší škole.
SOU Ohradní je prosperující školou s dlouholetou tradicí, bohatými výchovnými a pedagogickými zkušenostmi, vybavené takovým zázemím - jež vytváří našim žákům optimální podmínky pro profesní přípravu.

Praktická výuka probíhá v našich dílnách, či dle potřeby - u odborných firem - pod odborným dohledem našich zkušených odborníků - učitelů odborného výcviku. Teoretické vyučování zabezpečují vysokoškolsky vzdělaní profesoři odborně vedeni PhDr. Ivanou Knaislovou.

Nelze opomenout fakt, že prioritou našeho SOU je, mimo profesní přípravy, i morální kodex našich žáků. Této oblasti je věnována všemi pracovníky SOU zvýšená pozornost a s potěšením lze konstatovat, že negativní jevy - známé z jiných souměřitelných zařízení - jsou u nás jevem strádajícím na úbytě.

Vše zastřešuje flexibilní tým ředitele SOU p. Karla Dvořáka.


ředitel SOU Karel Dvořák

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20

 

Vyučování
Vyučování 1.pololetí 2.9.2019 - 30.1.2020
2.pololetí 1.2.2020 - 28.6.2020

Prázdniny
Podzimní prázdniny 29. - 30.10.2019
Vánoční prázdniny 23.12.2019 - 3.1.2020, začátek vyučování v pondělí 6.ledna 2020
Pololetní prázdniny 31.1.2020
Jarní prázdniny 17.2. - 23.2.2020
Velikonoční prázdniny 9.4.2020 (+10.4.2020)
Hlavní prázdniny 1.7. - 31.8.2020

Klasifikační porady - vždy v místnosti č.614 ( 6.patro budovy školy)
St 20.11.2019 od 14,00 hod.
St 22.1.2020 od 14,00 hod.
St 29.4.2020 od 14,00 hod. … za 3.čtvrtletí (třídy s výj. ME4.) + za 2.pololetí (pouze ME4.)
St 27.5.2020 od 14,00 hod. … pouze 3.ročníky učebních oborů + ME3.
Út 23.6.2020 od 14,00 hod.

Třídní schůzky
18.9.2019 od 16,00 hod. POUZE 1.ročníky
20.11.2019 od 16,00 hod. (+ od 17,00 do 18,00 hod. jsou učitelé k dispozici v kabinetech)
29.4.2020 od 16,00 hod. (+ od 17,00 do 18,00 hod. jsou učitelé k dispozici v kabinetech)

Dny otevřených dveří
Úterý 26.11., 10.12.2019, 14.1., 28.1., 11.2, 25.2. 2020, a to vždy 14,00 až 18,00 hod

Odborná praxe
ME2. 15.6. – 26.6.2020
ME3. 15.6. – 26.6.2020

Závěrečné zkoušky
písemná: ME3., A3.A, AZ3.B, ET3., zkrác.studium 1.6.2020 od 8,00 hod
praktická 2.6. - 10.6.2020
ústní 10.6. - 18.6.2020
vydání vysvědčení ZZ zkrác. studium 12.6.2020 od 9,00 hod
ME3. 12.6.2020 od 7,00 hod
ostatní 19.6.2020 od 8,00 / 8,30 / 9,00 hod


Maturitní zkoušky - jarní termín (termíny mohou ještě doznat změn)
didaktické testy a písemné práce pís. práce ČJL, AJ duben 2020, ostatní zk. 4. - 7.5.2020
praktická maturitní zkouška ME4. 14.5.- 15.5.2020 (na OV)
ústní maturitní zkoušky 20.5.-22.5.2020
(svatý týden: 11.-13.5., 18.-19.5.2020)
přihlášení na podzimní termín MZ do 25.6.

 

Additional information