Vážení přátelé, 

vítáme Vás na www stránkách Středního odborného učiliště Ohradní.

Dovolte představit Vám naše odborné učiliště, seznámit Vás nejen se strukturou učebních a maturitních oborů, s úrovní výuky a uplatněním našich vyučenců a maturantů, s úrovní možného ubytování, ale i se společenským děním na naší škole.
SOU Ohradní je prosperující školou s dlouholetou tradicí, bohatými výchovnými a pedagogickými zkušenostmi, vybavené takovým zázemím - jež vytváří našim žákům optimální podmínky pro profesní přípravu.

Praktická výuka probíhá v našich dílnách, či dle potřeby - u odborných firem - pod odborným dohledem našich zkušených odborníků - učitelů odborného výcviku. Teoretické vyučování zabezpečují vysokoškolsky vzdělaní profesoři odborně vedeni PhDr. Ivanou Knaislovou.

Nelze opomenout fakt, že prioritou našeho SOU je, mimo profesní přípravy, i morální kodex našich žáků. Této oblasti je věnována všemi pracovníky SOU zvýšená pozornost a s potěšením lze konstatovat, že negativní jevy - známé z jiných souměřitelných zařízení - jsou u nás jevem strádajícím na úbytě.

Vše zastřešuje flexibilní tým ředitele SOU p. Karla Dvořáka.


ředitel SOU Karel Dvořák

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22

Vyučování
Vyučování 1.pololetí 1.9.2021 - 31.1.2022
2.pololetí 1.2.2022 - 30.6.2022

Prázdniny
Podzimní prázdniny 27. + 29.10.2021
Vánoční prázdniny 23.12.2021 - 2.1.2022, začátek vyučování v pondělí 3.ledna 2022 (lichý)
Pololetní prázdniny 4.2.2022
Jarní prázdniny 7.3. - 13.3.2022
Velikonoční prázdniny 14.4.2022 (+ 15.4.2022)
Hlavní prázdniny 1.7. - 31.8.2022

Klasifikační porady - vždy v místnosti č.614
St 24.11.2021 od 14,00 hod.
St 26.1.2022 od 14,00 hod.
St 27.4.2022 od 14,00 hod. … za 3.čtvrtletí (třídy s výj. ME4.) + za 2.pololetí (pouze ME4.)
St 25.5.2022 od 14,00 hod. … pouze 3.ročníky učebních oborů + ME3. + zkrácené studium
St 22.6.2022 od 14,00 hod.

Třídní schůzky (konání třídních schůzek bude záležet na aktuální epidem. Situaci)
plán: září 2021 pro 1.ročníky – dle rozhodnutí třídních učitelů (příp. termín si určí)
24.11.2021 od 16,00 hod. (+ od 17,00 do 18,00 hod. jsou učitelé k dispozici v kabinetech)
27.4.2022 od 16,00 hod. (+ od 17,00 do 18,00 hod. jsou učitelé k dispozici v kabinetech)

Odborná praxe
ME3. 13.6. – 24.6.2022

 

Závěrečné zkoušky   písemná ústní praktická na OV
ME3.   1.6.2022 od 7.45 hod. 9.6.2022 2.6.2022
A3.A
  1.6.2022 od 7.45 hod. 13.6.2022 2.-3.6.2022
AZ3.B - autom.   1.6.2022 od 7.45 hod. 14.6.2022 3.,6.6.2022
AZ3.B – zámeč.   1.6.2022 od 7.45 hod. 10.6.2022 2.-3.6.2022
ET3.-elektr.   1.6.2022 od 7.45 hod. 10.6.2022 2.6.2022
ET3. – truhl.   1.6.2022 od 7.45 hod. 22.6.2022 13.-15.6.2022
EZP-A,B   1.6.2022 od 7.45 hod. 13.,14.6.2022 3.-4.6.2022
ZKS-T   1.6.2022 od 7.45 hod. 10.6.2022 2.-4.6.2022
         
         

 

 

 

 

 

                                                 
                                       

 

  

vydání vysvědčení o ZZ + výučního listu
ME3. 10.6.2022 v 9.45 hod..
A3.A / AZ3.B / ET3.– elektr./ ZKS- / EZP 17.6.2022 od 8.00 / 8.30 / 9.00 / 9.30 / 10.00 hod.
ET3. – truhl. 24.6.2022 od 8.00 hod.

Maturitní zkoušky - jarní termín
didaktické testy a písemné práce - pís. práce z ČJL 11.4./ pís. práce z AJ 12.4. 2022
didaktické testy z ČJL, AJ a M v době. 2.-5.5.2022 (Cermat)
praktická maturitní zkouška - 19.5.- 20.5.2022 (na OV)
(svatý týden: 9.-13.5.2022)
ústní maturitní zkoušky - 23.-27.5.2022
přihlášení na podzimní termín - do 25.6.2022

 

Additional information