Vážení přátelé, 

vítáme Vás na www stránkách Středního odborného učiliště Ohradní.

Dovolte představit Vám naše odborné učiliště, seznámit Vás nejen se strukturou učebních a maturitních oborů, s úrovní výuky a uplatněním našich vyučenců a maturantů, s úrovní možného ubytování, ale i se společenským děním na naší škole.
SOU Ohradní je prosperující školou s dlouholetou tradicí, bohatými výchovnými a pedagogickými zkušenostmi, vybavené takovým zázemím - jež vytváří našim žákům optimální podmínky pro profesní přípravu.

Praktická výuka probíhá v našich dílnách, či dle potřeby - u odborných firem - pod odborným dohledem našich zkušených odborníků - učitelů odborného výcviku. Teoretické vyučování zabezpečují vysokoškolsky vzdělaní profesoři odborně vedeni PhDr. Ivanou Knaislovou.

Nelze opomenout fakt, že prioritou našeho SOU je, mimo profesní přípravy, i morální kodex našich žáků. Této oblasti je věnována všemi pracovníky SOU zvýšená pozornost a s potěšením lze konstatovat, že negativní jevy - známé z jiných souměřitelných zařízení - jsou u nás jevem strádajícím na úbytě.

Vše zastřešuje flexibilní tým ředitele SOU p. Karla Dvořáka.


ředitel SOU Karel Dvořák

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21

Vyučování
Vyučování 1.pololetí 1.9.2020 - 28.1.2021
2.pololetí 1.2.2021 - 30.6.2021

Prázdniny
Podzimní prázdniny 29. - 30.10.2020
Vánoční prázdniny 23.12.2020 - 3.1.2021, začátek vyučování v pondělí 4.ledna 2021
Pololetní prázdniny 29.1.2021
Jarní prázdniny 22.2. - 28.2.2021
Velikonoční prázdniny 1.4.2021 (+ 2.4.2021)
Hlavní prázdniny 1.7. - 31.8.2021

Klasifikační porady - vždy v místnosti č.614
St 25.11.2020 od 14,00 hod.
St 20.1.2021 od 14,00 hod.
St 28.4.2021 od 14,00 hod. … za 3.čtvrtletí (třídy s výj. ME4.) + za 2.pololetí (pouze ME4.)
St 26.5.2021 od 14,00 hod. … pouze 3.ročníky učebních oborů + ME3. + zkrácené studium
Čt 24.6.2021 od 14,00 hod.

Třídní schůzky (konání třídních schůzek bude záležet na aktuální epidemiologické situaci !)
1.ročníky - středa 9.9.2020 od 16,00 hod.
plán: 25.11.2020 od 16,00 hod. (+ od 17,00 do 18,00 hod. učitelé k dispozici v kabinetech)
28.4.2021 od 16,00 hod. (+ od 17,00 do 18,00 hod. učitelé k dispozici v kabinetech)

Dny otevřených dveří
sobota 14.11.2020 (10-15 hod.)
pondělí 30.11.2020 (14 – 17 hod.)
sobota 12.12.2020 (10-15 hod.)
úterý 5.1.2021 (14 – 17 hod.)
úterý 19.1.2021 (14 – 17 hod.)

Odborná praxe
ME4. 1.9. – 11.9.2020 (náhrada za červen 2020)
ME3. 1.9. – 11.9.2020 (náhrada za červen 2020) + 14.6. – 25.6.2021
ME2. 14.6. – 25.6.2021

Závěrečné zkoušky   písemná na PC ústní praktická na OV
ME3.   3.6.2021 od 8,00 hod. (č.301) 10.6.2021 2.6.2021
A3.A + část A3.B   1.6.2021 od 8,00 hod. (č.301) 10.6.2021 2.,3.6.2021
AZ3.B – zbytek autom.   1.6.2021 od 8,00 hod. (č.113) 14.6.2021 4.,7.6.2021
AZ3.B – zámeč.   1.6.2021 od 8,00 hod. (č.314) 22.6.2021 14.-15.6.2021
ET3.-elektr.   2.6.2021 od 8,00 hod. (č.113) 22.6.2021 14.6.2021
ET3. – truhl.    1.6.2021 od 8,00 hod. (č.208) 23.6.2021 14.-16.6.2021
EZP-A,B   2 .6.2021 od 8,00 hod. (č.301,314)  14.,15.6.2021 3.,4.6.2021
ZKS-T   2.6.2021 od 8,00 hod. (č.208) 15.6.2021 3.,4.,5.6.202
         
         

 

 

 

 

 

                                                 
                                       

 

 

 

 

 

 

vydání vysvědčení o ZZ + výučního listu

ME3. 11.6.2021 od 12,30 hod.
A3.A, ZKS-T, EZP 18.6.2021 od 8,00 / 8.30 / 9,00 hod.
AZ3.B,ET3. 24.6.2021 od 8,00 / 8,30 hod.

Maturitní zkoušky - jarní termín

didaktické testy a písemné práce - pís. práce z ČJL 13.4./ pís. práce z AJ 14.4. 2021 / didaktické testy z ČJL, AJ a M v době. 3.-5.5.2021
praktická maturitní zkouška - 6.5.- 7.5.2021 (na OV) 

(svatý týden: 10.-14.5.2021)
ústní maturitní zkoušky - 17.-21.5.2021
přihlášení na podzimní termín - do 25.6.2021

Additional information