POZOR – opatření k situaci COVID-19

Výuka se řídí aktuálními vládními nařízeními, pokyny hygieny a dokumenty MŠMT (např. „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/ 2021 vzhledem ke COVID-19“) apod.

Vzhledem k šíření nákazy COVID-19 upozorňujeme všechny na:

- nutnost včasného příchodu, protože při vstupu do budovy školy i dílen bude všem měřena teplota termo kamerou / digitálním teploměrem

- při čekání na vstup do školy je třeba dodržovat doporučené rozestupy (2 m) a ostatní pravidla bezpečného chování

- při vstupu do společných prostor a pohybu v nich školy je třeba mít nasazenu roušku či jinou ochranu nosu a úst, tato povinnost se řídí aktuálním vládním nařízením, může být změněno

- po vstupu do školy či dílen i v průběhu výuky všichni pravidelně používají dezinfekci pro udržení čistoty rukou

- nevpuštění do prostor školy a dílen, pokud osoba vykáže příznaky nemoci COVID-19 /např. kašel, rýma, teplota, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, ztráta chuti a čichu, bolest svalů a kloubů, průjem aj./

- v případě podezření na nákazu COVID-19 je třeba nechodit do školy a nahlásit ihned tuto skutečnost na sekretariát školy = tel. číslo 241 481 217

- v případě projevu příznaků COVID-19 po příchodu do školy nebo dílen nahlásí žák tuto skutečnost vyučujícímu, který ihned informuje sekretariát školy a ve spolupráci s ním zařídí přechod žáka do izolační místnosti, která je zřízena na Domově mládeže. Tam vyčká nezletilý žák na příchod zákonného zástupce. Zletilí žáci co nejrychleji opustí školu a to po předchozím nahlášení zákonným zástupcům.

- o přestávkách je nutné minimalizovat kontakt mezi žáky vedlejších tříd a jednotlivých pracovních skupin

- v případě vyhlášení karantény ve škole / distanční výuky apod. budou žáci o situaci informování prostřednictvím webu školy a mailové pošty

V Praze dne 10.9.2020

Karel Dvořák, ředitel školy

Všichni žáci, kteří neposkytli škole svou mailovou adresu, příp. jejich mail byl zapsán chybně, takže jim v současné době ještě nepřišel žádný mail s úkoly od učitelů, nahlásí co nejdříve škole svou FUNKČNÍ MAILOVOU ADRESU,telefonní číslo, jméno a třídu pro potřeby výuky na dálku.

Kontakt pro poslání mailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zároveň žádáme všechny třídy, aby se žáci navzájem informovali, že jim přicházejí mailem úkoly, a tím se eliminoval počet žáků, kteří nejsou ve spojení s učiteli.

Studenti SOU najdou podklady ke samostudiu na Bakaláři v Dokumentech po přihlášení
přes webový prohlížeč na stránce https://bakalari.ohradni.cz/bakaweb/login.aspx
Připojit se dá ze všech přístrojů s internetem – notebook, stolní počítač, tablet.

Pro přihlášení budete potřebovat
• uživatelské jméno:
• heslo:

Po přihlášení do Bakaláře v levém menu otevřete záložku Dokumenty - Přehled dokumentů - Veřejné dokumenty učitelů. V seznamu vyberte složku učitele a zde najdete podklady pro jednotlivé předměty, ročníky a třídy.

Karel Dvořák, ředitel školy

Střední odborné učiliště
Praha 4 – Michle, Ohradní 57

Kritéria přijímacího řízení k prezenčnímu i zkrácenému kombinovanému studiu pro školní rok 2020/2021 jsou:

kritéria přijímací řízení pro školní rok 2020

Studenti SOU Ohradní mají možnost získat až 6000,- Kč za půl roku podle oboru studia a plnění studijních povinností. SOU Ohradní odměňuje své studenty podle dvou stipendijních řádů. Jeden stipendijní řád se týká oborů mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) a mechanik elektrotechnik. Druhý je realizován ve spolupráci s MHMP a je určen oborům truhlář, elektrikář - silnoproud a strojní mechanik (zámečník).
Oba stipendijní řády jsou v plném znění v dokumentechKE STAŽENÍ.

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím, zpracované podle struktury přílohy číslo 1 vyhlášky č.442/2006 Sb.

1.Název
Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57

2.Důvod a způsob založení
Viz samostatná příloha - Zřizovací listina
1 2 3 4 5 6 7  

3.Organizační struktura
Viz samostatná příloha - Organizační struktura SOU

4.Kontaktní spojení
Viz rubrika „Kontakty“ na webové stránce

5.Případné platby lze poukázat
Číslo účtu školy je: 37738041/0100

6. IČ
14891531

7.DIČ
CZ14891531

8.Dokumenty
Viz samostatná příloha – Informace dle bodu 8,9,10,11 a14
Rozpočet

9.Žádosti o informace
Viz samostatná příloha – Informace dle bodu 8,9,10,11 a14

10.Příjem žádostí
Viz samostatná příloha – Informace dle bodu 8,9,10,11 a14

11.Opravné prostředky
Viz samostatná příloha – Informace dle bodu 8,9,10,11 a14

12. Formuláře
Viz rubrika „Formuláře ke stažení“ na webové stránce

13.Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Pro naši školu není aktuální

14.Předpisy
Viz samostatná příloha – Informace dle bodu 8,9,10,11 a14

15.Úhrady za poskytnutí informací
Viz samostatná příloha –sazebník

16.Licenční smlouvy
Nejsou

17.Výroční zprávy
Viz samostatné přílohy – Výroční zpráva šk.r. 2012 – 13
Výroční zpráva šk.r. 2013 – 14
Výroční zpráva šk.r. 2014 – 15

Výroční zpráva šk.r. 2015 – 16 

Výroční zpráva šk.r. 2016 – 17     

Výroční zpráva šk.r. 2016 – 17 příloha

Výroční zpráva šk.r. 2017 – 18

Výroční zpráva šk.r. 2018 – 19

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Eva Šmídová
Moore Czech Republic
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Tel. 731 609 403
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace o tom, které osobní údaje Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57 zpracovává o jednotlivých subjektech OÚ, lze získat v personálním oddělení školy.

SOU Ohradní, úsek teoretické výuky hledá aprobovaného učitele anglického jazyka. Výhledově přijmeme také aprobovaného učitele pro strojní předměty.

Úsek odborného výcviku přijme učitele OV oboru truhlář /i na půl úvazku/. Výuka probíhá v úplně nových prostorách SOU Ohradní, Praha 4, které jsou vybaveny nejmodernější technikou.

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte:
- úsek teorie = PhDr. Ivana Knaislová (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 776 419 453)
- úsek odborného výcviku = Přemysl Veselý (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 773 611 277)

Additional information