Střední odborné učiliště Ohradní získalo v programovém období 2007-2013 dotaci na projekt „Energetické úspory – Střední odborné učiliště, Ohradní 57, P4“.

Projekt byl spolufinancovaný Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v současném programovém období. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Zprostředkujícím subjektem Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP).
Realizace projektu spočívala v zateplení obvodového pláště budov učiliště, díky čemuž došlo ke snížení energetické náročnosti objektů.
Celkové náklady projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace byly 7 651 604 Kč, z čehož dotace od Fondu soudržnosti činila 2 902 109 Kč a příspěvek ze SFŽP byl 170 712,30 Kč.
Pro více informací o Operačním programu životní prostředí navštivte stránky

http://www.opzp.cz

Na zakázce Ohradní pro nás jako jediný subdodavatel s obratem nad 10% z objemu díla, pracovala společnost Lasiga (viz níže).

Název subjektu: LASIGA s.r.o. Identifikační číslo: 241 61 110
Spisová značka: C 184293 vedená u Městského soudu v Praze Den zápisu: 15.09.2011
Sídlo: Praha 5 - Zbraslav, Neumannova 1453/28, PSČ 156 00

Additional information