Naše škola pravidelně spolupracuje s katedrou učitelství HTF UK Praha a katedrou školní a sociální pedagogiky PFUK Praha. Pod vedením PaedDr. Nataši Mazáčové, Ph.D. absolvují studenti obou fakult na našem učilišti svou pedagogickou motivační praxi. Seznamují se s různými způsoby vedení výuky, učí se identifikovat didaktické zásady a naší škole poskytují zpětnou vazbu pro hodnocení vyučujících.

Additional information