Naše škola pravidelně spolupracuje s katedrou učitelství Husitské teologické fakulty UK Praha a katedrou školní a sociální pedagogiky Pedagogické fakulty UK Praha a s platformou Učitelé naživo

Pod vedením PaedDr. Nataši Mazáčové, Ph.D. absolvují studenti obou fakult i výše uvedené platformy na našem učilišti svou pedagogickou motivační praxi. Seznamují se s různými způsoby vedení výuky, učí se identifikovat didaktické zásady a naší škole poskytují zpětnou vazbu pro hodnocení vyučujících.

Additional information