Montér suchých staveb
kód 36-66-H/01 (třída nebyla otevřena)

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Je zaměřený na nové moderní stavební materiály a technologie, zejména na práci se sádrokartony. Oproti klasickému zednickému oboru se jedná o specializovaný stavební obor budoucnosti.

Učební předměty:

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie
Informační technologie
Tělesná výchova
Ekonomika
Odborné předměty


Odborné předměty (Odborné kreslení, Stavební materiály, Technická zařízení budov, Technologie, Stavební konstrukce, Přestavby budov)

Automechanik

Mechanik opravář motorových vozidel - název ŠVP Automechanik
kód 23-68-H/01 - 1., 2., 3. ročník (A1.A, A1.B, A2.A, AZ2.B aut., A3.A, AZ3.B aut.)

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený na údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních motorových vozidlech. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v rozvinuté sítí autoservisů, na stanicích technické kontroly (STK), u měření emisí i jako řidič z povolání. Absolvent umí řídit motorová vozidla třídy „B“ a „C“. Dále pak automechanici prvního ročníku  získávají oprávnění "Ruční stehování v ochraně aktivního plynu tavící se elektrodou ZP 135-1 1.1  a  Řezání a drážkování kyslíkem ZP 311-2 1.1."

Učební předměty:

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie
Informační technologie
Tělesná výchova
Ekonomika
Odborné předměty (Strojnictví, Strojírenská technologie, Technické kreslení, Automobily, Opravárenství a diagnostika, Elektrotechnika)

Autodílna


Galerie fotek související s oborem
Automechanik - foto

Additional information