U zkráceného kombinovaného studia v délce trvání 1 rok (obor „automechanik“ 2 roky) se bezplatně studují jednotlivé odborné předměty na základě porovnání předchozího vzdělání uchazeče.Víc informací poskytne: p. Veselý (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) a Mgr. Vondra (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Zkrácené studium s možností získat výuční list se týká všech učebních oborů, které se na škole vyučují, tj. truhlář, elektromechanik (výuční list včetně Vyhlášky 50), elektrikář-silnoproud (výuční list včetně Vyhlášky 50), zámečník, automechanik.

K 1. červnu 2020 končí přihlašování ke zkrácenému kombinovanému studiu pro školní rok 2020/2021

pdfPOZVÁNKA KE ŠKOLNÍMU KOLU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Elektromechanik (slaboproud)
Zkrácené kombinované studium

Elektromechanik pro zařízení a přístroje - název ŠVP Elektromechanik
kód 26-52-H/01 – jeden rok studia
Učební obor zakončený závěrečnou zkouškou, zaměřený na opravu, údržbu a konstrukci elektronických strojů a přístrojů, příp. i na opravy elektroinstalace v občanské i průmyslové výstavbě. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek absolvují žáci kurz vyhlášky 50/1978 Sb. a skládají z této vyhlášky zkoušku podle §5.

Učební předměty:
Pouze odborné předměty (Základy elektrotechniky, Elektrická měření, Elektronika, Číslicová technika, Sdělovací technika a Odborný výcvik)


Truhlář
Zkrácené kombinované studium

Truhlář - název ŠVP Truhlář
kód 33-56-H/01 – jeden rok studia
Učební obor zakončený závěrečnou zkouškou, zaměřený na ruční a strojní opracování dřeva, výrobu nábytku, bytového zařízení i stavebně truhlářských výrobků, včetně oprav a renovací i montáží.

Učební předměty:
Pouze odborné předměty (Materiály, Technologie, Odborné kreslení, Výrobní zařízení, Dřevěné konstrukce)

Dny otevřených dveří v roce 2019-2020

  
v budově SOU Ohradní 57, Praha 4 - Michle

Dny otevřených dveří

Ve školním roce 2020/2021 můžeme zájemcům o studium na naší škole nabídnout termíny ve dnech

Sobota 14.11. a 12.12.2020          od 10 – 14:00 hod, 

Pondělí 30.11.2020                        od 14 – 17:00 hod, 

Úterý 5.1. a 19.1.2021                   od 14 – 17:00 hod.

V případě zájmu o individuální prohlídku mimo vyhrazené dny je možné se domluvit osobně s Mgr. D. Vondrou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 241 481 022 nebo 241 481 017/ 118)

pdf Předběžný dotazník ke studiu

Elektrikář  Elektrikář  Elektrikář 
Elektrikář  Elektrikář  Elektrikář 
Elektrikář  Elektrikář  Elektrikář 
Elektrikář  Elektrikář  Elektrikář 
Elektrikář 
Zámečník  Zámečník  Zámečník 
Zámečník  Zámečník  Zámečník 
Zámečník  Zámečník  Zámečník 
Zámečník  Zámečník  Zámečník 
Zámečník  Zámečník  Zámečník 
Zámečník  Zámečník  Zámečník 
Zámečník  Zámečník  Zámečník 
Zámečník  Zámečník  Zámečník 
Zámečník  Zámečník  Zámečník 
Zámečník  Zámečník  Zámečník 
Zámečník  Zámečník  Zámečník 
Zámečník  Zámečník  Zámečník 
Zámečník  Zámečník  Zámečník 
Zámečník 
Mechanik Elektronik  Mechanik Elektronik 
Mechanik Elektronik  Mechanik Elektronik  Mechanik Elektronik 
Mechanik Elektronik  Mechanik Elektronik  Mechanik Elektronik 
Mechanik Elektronik  Mechanik Elektronik  Mechanik Elektronik 
Mechanik Elektronik  Mechanik Elektronik  Mechanik Elektronik 
Mechanik Elektronik  Mechanik Elektronik  Mechanik Elektronik 
Truhlář  Truhlář  Truhlář 
Truhlář  Truhlář  Truhlář 
Truhlář  Truhlář  Truhlář 
Truhlář  Truhlář  Truhlář 
Truhlář  Truhlář  Truhlář 
Truhlář  Truhlář  Truhlář 
Truhlář  Truhlář  Truhlář 
Truhlář  Truhlář  Truhlář 
Truhlář  Truhlář  Truhlář 
Truhlář  Truhlář  Truhlář 
Truhlář  Truhlář  Truhlář 
Truhlář  Truhlář  Truhlář 
Truhlář  Truhlář  Truhlář 
Truhlář  Truhlář  Truhlář 
Truhlář  Truhlář 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Elektrikář-silnoproud - název ŠVP Elektrikář-silnoproud
kód 26-51-H/02 - 1., 2., 3. ročník (ET2. el., ET3. el.)

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený na montáž, údržbu a opravy elektroinstalace v občanské, bytové a průmyslové výstavbě, na výrobu, montáž, demontáž a opravy elektrických strojů a přístrojů a výrobu rozvaděčů. Po ukončení se absolventi uplatní ve stavebnictví jako elektromontéři, jako provozní elektrikáři v různých odvětvích průmyslu nebo v údržbě.

V průběhu 3. ročníku absolvují žáci kurz vyhlášky 50/1978 Sb. a po vyučení skládají z této vyhlášky zkoušku podle §5.

 

Učební předměty:

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie, Chemie
Tělesná výchova
Informační technologie
Ekonomika

Odborné předměty (Materiály a technologie, Technická dokumentace, Základy elektrotechniky, Elektrické stroje a přístroje, Elektrická měření, Elektronika, Rozvodná zařízení, Automatizační zařízení)

Galerie fotek související s oborem
Elektrikář - silnoproud - foto

Mechanik elektrotechnik - název ŠVP Mechanik elektronik
kód 26-41-L/01 - 2., 3.,4.ročník (ME2., ME3., ME4.), dobíhající obor

Pilotní projekt s možností získat kromě maturity ještě navíc ve 3.ročníku výuční list pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje.
Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Obor je zaměřený na výrobu, montáž, opravy a diagnostiku elektronických zařízení. Sleduje nové trendy ve sdělovací technice a seznamuje žáky s novinkami z elektroniky, digitální a číslicové techniky. Po ukončení studia najdou žáci uplatnění v oblasti výpočetní techniky, měření a regulace, spotřební elektroniky apod.
Jako na jediné škole v Praze skládají žáci tohoto studijního oboru po 3. ročníku studia závěrečné zkoušky oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje s výučním listem. Dále v průběhu 3. ročníku absolvují kurz z vyhlášky 50/1978 Sb. a po získání výučního listu skládají zkoušky podle §5 této vyhlášky.
V dalším školním roce po ukončení 4.ročníku mohou získat maturitní zkoušku.

Žáci mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Učební předměty:
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Dějepis
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie, Chemie
Tělesná výchova
Informační technologie
Ekonomika

Odborné předměty (Materiály a technologie, Technická dokumentace, Základy elektrotechniky, Elektronika, Elektrická měření, Číslicová technika, Automatizace, Sdělovací technika)

Elektromechanik pro zařízení a přístroje – název ŠVP Mechanik elektronik , kód 26-52-H/01, od 1.9.2020 bude probíhat samostatně jako 3-letý učební obor
Zatím je tento obor vyučován v rámci pilotního ověřování při studiu 4-letého maturitního oboru. Je zakončený závěrečnou učňovskou zkouškou a získání kvalifikace podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Obor je zaměřený na montáž, údržbu a opravy elektrických spotřebičů a zařízení. Po ukončení se absolventi uplatní jako provozní elektrikáři, elektromechanici, elektromontéři, mechanici měřících a regulačních přístrojů.

Žáci mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu na dva roky, zakončeném maturitní zkouškou.

Truhlář - název ŠVP Truhlář
kód 33-56-H/01 - 1., 2., 3. ročník (T1., ET2. tr., ET3. tr.)

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený na ruční a strojní opracování dřeva, výrobu nábytku, bytového zařízení i stavebně truhlářských výrobků, včetně oprav a renovací i montáží. Součástí výuky je také kurz v akreditovaném středisku firmy KNAUF, kde se žáci seznámí s technologií montáže sádrokartonových systémů firmy KNAUF.

Učební předměty:

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie
Informační technologie
Tělesná výchova
Ekonomika

Odborné předměty (Materiály, Technologie, Odborné kreslení, Výrobní zařízení, Dřevěné konstrukce)


Galerie fotek související s oborem
Truhlář - foto

Strojní mechanik - název ŠVP Zámečník
kód 23-51-H/01 – 1., 2., 3. ročník (AZ2.B zám., AZ3.B zám.)

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený na výrobu, montáž, opravy a údržbu ocelových konstrukcí, výrobků z plechu a dalších kovových výrobků určených pro občanskou a průmyslovou výstavbu. Po ukončení studia je uplatnění studentů ve stavebnictví a v různých odvětvích průmyslu jako montéři, provozní mechanici, v údržbě a provozovnách kovovýroby.

V průběhu 3. ročníku získávají žáci tohoto oboru zdarma kurzy na sváření v ochranné atmosféře CO2, plamenem a el. obloukem obalenou elektrodou. Všechny kurzy jsou zakončeny státní zkouškou.

Učební předměty:

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Základy ekologie
Informační technologie
Tělesná výchova
Ekonomika

Odborné předměty (Technická dokumentace, Strojírenská technologie, Strojnictví, Stroje a zařízení, Technologie)

Galerie fotek související s oborem
Zámečník - foto

Additional information