awesome info    V pondělí 27.11.2023 se víc jak 90% učitelů naší školy zapojí do celorepublikové stávky vyhlášené ČMOS. Důvodem stávky je chystané snížení výše PHmax, tj. prostředků, které škole poskytne MŠMT pro pokrytí nákladů výuky (otázka dělení hodin včetně odborných předmětů atd.), z čehož vyplývá i pokrytí nákladů na práci nepedagogů. Z výše uvedeného důvodu - nepřítomnost učitelů na pracovišti - ředitel školy vyhlásil na tento den ředitelské volno

Probíhat bude pouze výuka zkráceného kombinovaného studia (truhláři - teorie, elektro - odborný výcvik).
Konat se bude také dlouhodobě zajištěná exkurze třídy EE2.

Additional information