Ve středu 29.listopadu 2023 proběhnou třídní schůzky. Všechny třídy denního studia - s výjimkou tříd A2.A a A1.B - mají schůzky od 16 hod. Výjimkou jsou třídy A2.A (Mgr. Zeissová) a A1.B (Ing. Kaděra), které mají začátek posunutý na 17 hod. Zkrácené kombinované studium třídní schůzky nemá, výsledky studia lze konzultovat s příslušnými učiteli. Rozpis učeben bude vyvěšen u vchodu do školy a na jednotlivých patrech ve škole. V rámci třídních schůzek dostanou rodiče informace od  třídních učitelů i od učitelů odborného výcviku. V době 17 – 18 hod. budou všichni učitelé k dispozici (většinou v kabinetech) pro poskytnutí informací rodičům žáků z ostatních tříd, kde nejsou třídními učiteli.

Charcoal And Watercolor Family

Additional information