Dne 26.09.2023 proběhly nové volby zástupce za zletilé žáky do školské rady. Důvodem bylo ukončení studia nynějšího zástupce za zletilé žáky.
Zvolen byl Tomáš Riedl, žák z třídy AZ2.B.
Voleb se účastnilo 40 zletilých žáků z celkového počtu 116.
Dalšími zástupci jsou:
Za pedagogické pracovníky: Vladislav Pinc a Ing. Pavel Kaděra
Za rodiče: Dana Pánková
Za zřizovatele:  JUDr. Helena Chudomelová, Ing. Jana Komrsková
Předseda školské rady: Ing. Pavel Kaděra

pdfŠkolská rada - volby 2023

 

Additional information