Vážení přátelé, 

vítáme Vás na www stránkách Středního odborného učiliště Ohradní.

Dovolte představit Vám naše odborné učiliště, seznámit Vás nejen se strukturou učebních a maturitních oborů, s úrovní výuky a uplatněním našich vyučenců a maturantů, s úrovní možného ubytování, ale i se společenským děním na naší škole.
SOU Ohradní je prosperující školou s dlouholetou tradicí, bohatými výchovnými a pedagogickými zkušenostmi, vybavené takovým zázemím - jež vytváří našim žákům optimální podmínky pro profesní přípravu.

Praktická výuka probíhá v našich dílnách, či dle potřeby - u odborných firem - pod odborným dohledem našich zkušených odborníků - učitelů odborného výcviku. Teoretické vyučování zabezpečují vysokoškolsky vzdělaní profesoři odborně vedeni PhDr. Ivanou Knaislovou.

Nelze opomenout fakt, že prioritou našeho SOU je, mimo profesní přípravy, i morální kodex našich žáků. Této oblasti je věnována všemi pracovníky SOU zvýšená pozornost a s potěšením lze konstatovat, že negativní jevy - známé z jiných souměřitelných zařízení - jsou u nás jevem strádajícím na úbytě.

Vše zastřešuje flexibilní tým ředitele SOU p. Karla Dvořáka.


ředitel SOU Karel Dvořák

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18

Vyučování
Vyučování 1.pololetí 4.9.2017 - 31.1.2018
2.pololetí 1.2.2018 - 29.6.2018

Prázdniny
Podzimní prázdniny 26. - 27.10.2017
Vánoční prázdniny 23.12.2017 - 2.1.2018, začátek vyučování ve středu 3.ledna 2018
Pololetní prázdniny 2.2.2018
Jarní prázdniny 5.2. - 11.2.2018
Velikonoční prázdniny 29.3. - 30.3.2018
Hlavní prázdniny 2.7. - 31.8.2018

Klasifikační porady - vždy v místnosti č.614 ( 6.patro budovy školy)
St 22.11.2017 od 14,00 hod.
St 24.1.2018 od 14,00 hod.
St 25.4.2018 od 14,00 hod. … ME4.(za 2.pololetí) + všechny ostatní třídy (3.čtvrtletí)
St 30.5.2018 od 14,00 hod. … 3.ročníky učebních oborů + ME3.
Út 26.6.2018 od 14,00 hod.


Třídní schůzky
20.9.2017 od 16,00 hod. = pouze 1.ročníky
22.11.2017 od 16,00 hod. (+ od 17,00 do 18,00 hod. jsou učitelé k dispozici v kabinetech)
25.4.2018 od 16,00 hod. (+ od 17,00 do 18,00 hod. jsou učitelé k dispozici v kabinetech)

Dny otevřených dveří
úterý 28.11., 12.12.2017, 16.1., 30.1., 13.2., 20.2. 2018, a to vždy 14,00 až 18,00 hod

Odborná praxe
ME2. 18.6. – 29.6.2018
ME3. 18.6. – 29.6.2018

Závěrečné zkoušky
písemná: ME3., A3.A, AZ3.B, ET3., zkrác.studium 1.6.2018 od 8,00 hod
praktická 4.6. - 13.6.2018
ústní 12.6. - 21.6.2018
vydání vysvědčení JZZZ ME3., zkrác. studium 15.6.2018 od 11,00 hod / 9,00 hod
ostatní 22.6.2018 od 8,00 / 8,30 / 9,00 hod


Maturitní zkoušky - jarní termín (termíny mohou ještě doznat změn)
didaktické testy a písemné práce pís. práce ČJL duben 2018, ostatní zkoušky 2. - 9.5.2018
praktická maturitní zkouška ME4. 17.5.- 18.5.2018 (na OV)
ústní maturitní zkoušky 21.5.-25.5.2018
(svatý týden: 10.-16.5.2018)
přihlášení na podzimní termín MZ do 25.6.

 

Additional information