Vážení přátelé, 

vítáme Vás na www stránkách Středního odborného učiliště Ohradní.

Dovolte představit Vám naše odborné učiliště, seznámit Vás nejen se strukturou učebních a maturitních oborů, s úrovní výuky a uplatněním našich vyučenců a maturantů, s úrovní možného ubytování, ale i se společenským děním na naší škole.
SOU Ohradní je prosperující školou s dlouholetou tradicí, bohatými výchovnými a pedagogickými zkušenostmi, vybavené takovým zázemím - jež vytváří našim žákům optimální podmínky pro profesní přípravu.

Praktická výuka probíhá v našich dílnách, či dle potřeby - u odborných firem - pod odborným dohledem našich zkušených odborníků - učitelů odborného výcviku. Teoretické vyučování zabezpečují vysokoškolsky vzdělaní profesoři odborně vedeni PhDr. Ivanou Knaislovou.

Nelze opomenout fakt, že prioritou našeho SOU je, mimo profesní přípravy, i morální kodex našich žáků. Této oblasti je věnována všemi pracovníky SOU zvýšená pozornost a s potěšením lze konstatovat, že negativní jevy - známé z jiných souměřitelných zařízení - jsou u nás jevem strádajícím na úbytě.

Vše zastřešuje flexibilní tým ředitele SOU p. Karla Dvořáka.


ředitel SOU Karel Dvořák

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/17


Vyučování
Vyučování 1.pololetí 1.9.2016 - 31.1.2017
2.pololetí 1.2.2017 - 30.6.2017

Prázdniny
Podzimní prázdniny 26. - 27.10.2016
Vánoční prázdniny 23.12.2016 - 2.1.2017, začátek vyučování v úterý 3.ledna 2017
Pololetní prázdniny 3.2.2017
Jarní prázdniny 13.3. - 19.3.2017
Velikonoční prázdniny 13.4. - 14.4.2017
Hlavní prázdniny 1.7. - 1.9.2017

Klasifikační porady - vždy v místnosti č.614 ( 6.patro budovy školy)
St 23.11.2016 od 14,00 hod.
St 25.1.2017 od 14,00 hod.
St 26.4.2017 od 14,00 hod. … ME4. + EP2.(za 2.pololetí) + všechny ostatní třídy (za 3.čtvrtletí)
St 31.5.2017 od 14,00 hod. … 3.ročníky učebních oborů + ME3.
Út 27.6.2017 od 14,00 hod.


Třídní schůzky
21.9.2016 od 16,00 hod. = pouze 1.ročníky
23.11.2016 od 16,00 hod. (+ od 17,00 do 18,00 hod. jsou učitelé k dispozici v kabinetech)
26.4.2017 od 16,00 hod. (+ od 17,00 do 18,00 hod. jsou učitelé k dispozici v kabinetech)

Dny otevřených dveří
úterý 20.9., 11.10., 29.11., 6.12.2016, 17.1., 14.2.2017, a to vždy 14,00 až 18,00 hod

Odborná praxe
ME2. 19.6. – 30.6.2017
ME3. 19.6. – 30.6.2017
EP2. (oba obory) 4.9. – 15.9.2017

Závěrečné zkoušky
Písemná: ME3., A3.A, AZ3.B, ET3. 2.6.2017 od 8,00 hod
zkrácené kombinované studium 1.6.2017 od 8,00 hod
praktická 5.6. - 14.6.2017
ústní 12.6. - 22.6.2017
vydání vysvědčení JZZZ ME3. 16.6.2017 od 8,00 hod
ostatní 23.6.2017 od 8,00 / 8,30 / 9,00 hod


Maturitní zkoušky - jarní termín (termíny mohou doznat ještě změn)
didaktické testy a písemné práce písemná práce ČJL 11.4.2017, ostatní zkoušky 2. - 9.5.2017
praktická maturitní zkouška
ME4. 18.5.- 19.5.2017 (na OV)
EP2. – elektrotechnika 18.5.2017 (na OV)
EP2. – provozní technika nemá praktickou MZ
ústní maturitní zkoušky 22.5.-26.5.2017

(svatý týden: ME4. 11.-17.5.2017, EP2.-ELT2. 11.-17.5.2017, EP2.-PT2. 12.-18.5.2017)

 

Additional information