Aktuální přehled oborů

Aktuální přehled oborů pro školní rok 2016/ 2017 lze stáhnout v podobě *.pdf souboru zde: pdf aktuální přehled oborů

Školní rok 2016/ 2017 – vyučované obory podle tříd

Mechanik elektronik
Třídy ME1., ME2., ME3., ME4.
Kód a název oboru vzdělání: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP - Mechanik elektronik)

Všechny tyto třídy se učí podle ŠVP pilotního projektu – tj. v kombinaci s oborem Elektromechanik pro zařízení a přístroje (3.roč. s výučním listem), kód 26-52-H/01

---------------------------------------------------------------------------------------

Elektrotechnika + Provozní technika (nástavba)
Třídy PT1. (pouze provozní technika), EP2. (oba obory)
Kód a název oboru vzdělání: 23-43-L/51 Provozní technika (ŠVP – Provozní technik)

Kód a název oboru vzdělání: 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik (ŠVP – Elektrotechnik)


---------------------------------------------------------------------------------------
Automechanici + Zámečníci
Třídy A1.A, A1.B, A2.A, A3.A
Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP – Automechanik)

Třídy AZ2.B, AZ3.B
Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP – Automechanik)

Kód a název oboru vzdělání: 23-51-H/01 Strojní mechanik
(ŠVP – Zámečník)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Truhláři + Elektrikáři
Třída T1.
Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (ŠVP – Truhlář)


Třídy ET2., ET3.
Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář-silnoproud (ŠVP – Elektrikář-silnoproud)

Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář (ŠVP – Truhlář)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Zkrácené kombinované studium (1 rok)
Třída EZP
Kód a název oboru vzdělání: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Montér suchých staveb
Třída nebyla otevřena
Kód a název oboru vzdělání: 36-66-H/01 Montér suchých staveb (ŠVP - Montér suchých staveb)

Additional information