Z provozních důvodů (konání písemných závěrečných zkoušek) se 03.06.2024 ruší výuka pro třídy EE1.A, A1.A, T1. a A2.A.

Ostatní třídy fungují standartně dle rozvrhu. 

 

Additional information