Ústní část

Elektromechanik pro zařízení a přístroje 3.12.2018, 13,00 škola,

Žáci musí mít s sebou na ústní část vhodné společenské oblečení a průkaz totožnosti.

Upozorňuji, že podle Školského zákona je nutno se na opravnou zkoušku písemně přihlásit nejpozději měsíc před konáním !


V Praze 27.9.2018

Karel Dvořák
Ředitel školy

Additional information