SKUPINOVÉ KONZULTACE

Mimořádné opatření MO a MŠMT s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje SKUPINOVÉ KONZULTACE žáků:
- posledních ročníků (třídy ME4., A3.A, AZ3.B, ET3., ME3., EZP-A,B, ZKS-T)
- žáků všech ostatních ročníků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem
- v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině
- účast je pro žáka dobrovolná
- konzultace je možná ve všech předmětech, tj. v teorii i na odborném výcviku
- žáci nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID-19
- žáci musí mít respirátor FFP2

- konzultace v rámci teorie se může konat = v týdnu (ve dnech), kdy probíhá výuka teorie a to po online výuce, tj. nejdříve od 12 hod. Je nutné se spojit s příslušným učitelem daného předmětu a o konzultaci ho požádat.

- konzultace v rámci odborného výcviku = v týdnu (ve dnech), kdy probíhá výuka OV. V případě zájmu napište vrchním učitelům OV své jméno, třídu a obor, jméno učitele OV, u kterého jste zařazeni + návrh dne a hodin (nejlépe min. 4 hodiny), kdy můžete přijít. Vrchní učitelé OV konzultace zprostředkují a potvrdí.
a) vrchní učitel OV pan V. Pinc = Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pro třídy A2.A, AZ2.B- autom., T1., ET2.- truhl., ET3.- truhl. a ZKS-T
b) vrchní učitel OV paní J. Rybářová = Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., u ní lze i telefonicky
pro třídy A3.A a AZ3.B- autom. Žáci by chodili na konzultace do dílen SOU.
c) vrchní učitel OV pan PhDr. M. Kotas = Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pro třídy A1.A, A1.B, AZ2.B- zámeč., AZ3.B- zámeč., ET2.-elektr., ET3.- elektr., EM1., ME2., ME3., ME4., EZP –A, B

- žáci musí podstoupit před příchodem do školy test na COVID-19, testování bude zajištěno učitelem, který povede konzultaci a který žákům předá Ag test pro samoodběr a dohlédne na testování
- test proběhne v prostoru před školou (teoretická výuka), v testovacím stanu u vchodu do dílen (OV)
- pozor: doba pro odečet výsledku testu je 15 min., v případě neprůkazného testu, kdy se test musí opakovat, je to dalších 15 min.

- test nemusí podstoupit žáci, kteří předloží:
a) doklad o tom, že prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) doklad o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

V Praze dne 13.4.2021
Karel Dvořák, v.r.
Ředitel školy

 

ODKAZ na video ohledně samotestování při příchodu do školy - https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20

Additional information