Mechanik elektrotechnik - název ŠVP Elektrotechnika dvouleté nástavbové studium denní
kód 26-41-L/51 - 1.  (EP2. - ELT2.)

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Je určeno pro
absolventy všech elektrotechnických učebních oborů. Absolvent je schopen
zajišťovat středně technickou a technickoekonomickou stránku provozu v
průmyslových podnicích, službách i sféře soukromého podnikání v celé oblasti
slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky.

Učební předměty:

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie

Odborné předměty (Smart technologie, Optoelektronika, Elektrotechnika, Elektronika, Elektrotechnická měření,
Technické kreslení).

Additional information