Dne 11. listopadu 2022 proběhly nové volby zástupce za zletilé žáky do školské rady. Důvodem bylo úspěšné ukončení studia nynějšího zástupce za zletilé žáky, Jana Pláničky.
Zvolen byl Vladislav Rousek, žák z třídy A1.B.
Voleb se účastnilo 37 zletilých žáků z celkového počtu 156.
Dalšími zástupci jsou:
Za pedagogické pracovníky: Vladislav Pinc a Ing. Pavel Kaděra
Za rodiče: Miroslav Žák
Za zřizovatele: Od 15.1.2023 nově jmenovaná paní Ing. Jana Komrsková.
Předsedou školské rady je Ing. Pavel Kaděra.

pdfŠkolská rada volby 2022

Additional information