Do složky Dokumenty ke stažení byly dány dokumenty - Příkaz ředitele školy k maturitní zkoušce jaro 2021., Maturitní zkouška z ČJL, Maturitní zkouška z AJ, Maturitní zkouška 2020-21 kritéria hodnocení a Stanovení předmětů maturitní zkoušky 2021 - opravené podle nových opatření MŠMT. Ústní zkouška z ČJL a AJ je nepovinná pro žáky studující 2020/21. Písemné práce z ČJL a AJ byly zrušeny pro žáky studující 2020/21 a 2019/20.
Termíny praktické zkoušky na odborném výcviku jsou 20.-21.5.2021.
Termíny didaktických testů z ČJL, AJ a M jsou 24., 25.5.2021.
Termíny ústních zkoušek z Elektroniky, Sdělovací techniky, příp. nepovinné zkoušky z ČJL a AJ jsou 1.-4.6.2021.
Ostatní informace naleznete v Dokumentech ke stažení.

MŠMT upravilo na konci dubna 2021 Opatření obecné povahy, kterým navýšilo žákům maturujícím ve šk.r. 2020/21 počet opravných zkoušek u didaktických testů a u praktické zkoušky na odborném výcviku. Informace najdete uvnitř přiloženého dokumentu. 

pdf Metodika k dodatku OOP 29dubna.pdf

Additional information