Do složky Dokumenty ke stažení byly dány dva dokumenty s termíny závěrečných zkoušek v červnovém termínu 2021 a termínu září 2021 pro současnou třídu ME3.

POZOR

Organizace Závěrečných zkoušek 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření obecné povahy k závěrečným zkouškám, č.j. MSMT 3258/2021-1, ze dne 29.1.2021 a č.j. MSMT-3258/2021-2, z kterého citujeme:
Závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, se ve školním roce 2020/2021 skládá z praktické zkoušky, a dále buď z písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky podle výběru ředitele školy.
Dále platí, že ten, kdo ve školním roce 2020/2021 koná opravnou nebo náhradní zkoušku závěrečné zkoušky, koná všechny zkoušky, ze kterých se skládá závěrečná zkouška a které nahrazuje nebo opravuje. Písemná zkouška trvá nejdéle 270 minut.

V červnu 2021 konají závěrečnou zkoušku.
1. Žáci závěrečných ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 nejpozději do 31. května 2021.
2. Uchazeči, kteří písemně oznámí řediteli školy nejméně jeden měsíc před termínem zkoušky, že chtějí v tomto termínu konat opravnou nebo náhradní zkoušku.

V září 2021 konají závěrečnou zkoušku.
1. Žáci závěrečných ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí školního roku 2020/2021 po 31. květnu 2021.
2. Uchazeči, kteří písemně oznámí řediteli školy nejméně jeden měsíc před termínem zkoušky, že chtějí v tomto termínu konat opravnou nebo náhradní zkoušku.
3. Žáci 3. ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou (ME), kteří jsou zařazeni do pokusného ověřování modelu vzdělávání L+H.

Celé Opatření obecné povahy MŠMT najdete na adrese: https://www.msmt.cz/ministerstvo/uredni-deska

Rozhodnutí ředitele školy


1. Ředitel školy rozhodl, že závěrečná zkouška pro žáky SOU, Praha 4, Ohradní 57 studující ve šk. roce 2020/21, kteří půjdou k závěrečné zkoušce, se bude skládat pouze z praktické a ústní části.

2. Žáci z předchozích let, kteří dělají náhradní nebo opravnou zkoušku, konají všechny zkoušky, ze kterých se skládá závěrečná zkouška a které nahrazují nebo opravují.

3. Termín pro písemnou část závěrečných zkoušek pro žáky, kteří konají zkoušku v náhradním nebo opravném termínu, je stanoven na 22.6.2021.

4. Termíny Závěrečných zkoušek 2021 pro červnový termín a zářijový termín pro třídu ME3 jsou uveřejněny na našich webových stránkách od 17.2.2021.


V Praze 10.3.2021
Karel Dvořák v.r., ředitel školy

Nabídka pro žáky 3. ročníků a 4. ročníků

Na základě metodického pokynu MŠMT ze dne 25.1.2021 jsou povolené individuální konzultace pro žáky ve formátu 1 + 1, tj. učitel a žák, za předpokladu dodržení všech hygienických opatření, které jsou aktuálně vyhlášené.

Vzhledem k tomu, že se blíží závěrečné zkoušky 3.ročníků všech oborů a odborný výcvik se nedá vyučovat distančně, nabízíme od pondělí 15.3.2021 konzultace v odborném výcviku. V případě zájmu napište vrchním učitelům OV své jméno, třídu a obor, UOV u kterého děláte odborný výcvik a návrh dne a hodin / nejlépe minimálně 4 hodiny/, kdy můžete přijít. Volte vždy týden, kdy máte být v OV. VUOV konzultace zprostředkují a potvrdí.

VUOV pan Vladislav Pinc pro obor truhlář i ZKS truhlář – email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

UOV paní Jana Rybářová pro obor mechanik opravář motorových vozidel / žáci tohoto oboru by chodili na konzultace do dílen SOU/ - email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., u ní případně i telefonicky

VUOV pan PhDr. Michal Kotas pro obory strojní zámečník, elektrikář silnoproud a ME3 a EZP ZKS-email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V Praze 11.3.2021, Karel Dvořák, v.r., ředitel školy

Additional information