NÁVRAT ŽÁKŮdo školy a na odborný výcvik - od středy 25.11.2020, což je sudý týden

Návrat žáků je podle manuálu MŠMT naplánován od středy 25.11. (sudý týden) takto:

Všichni žáci všech ročníků a oborů, včetně zkráceného studiakteří mají mít ve St 25.11. (SUDÝ týden)odborný výcvik nebo provozní praxi, přijdou přímo do dílen, na servis apod. Jde o třídy A1.A, T1., A2.A, ME3., AZ3.B a ET3. 

Všichni žáci 3., 4.roč.kteří mají mít ve St 25.11. (SUDÝ týden)ve škole (teoretická výuka), přijdou do školy podle normálního rozvrhu. Jde o třídy A3.A, ME4. + od Čt 26.11. také ME3.

Všichni žáci 1., 2.roč., kteří mají mít ve St 25.11. (SUDÝ týden)ve škole (teoretická výuka), zůstanou domaa pokračují v distanční výuce.  Na OV nastoupí až od pondělí 30.11. (lichý týden). Jde o třídy EM1., A1.B, ME2., AZ2.B, ET2

Zkrácené studium EZP-A,Bpokračuje počínaje St 25.11.2020 dle vypsaných termínů jak v teorii, tak v odborném výcviku.

Zkrácené studium ZKS-T pokračuje počínaje St 25.11.2020 dle vypsaných termínů jak v teorii, tak v odborném výcviku.

Třída ME-S (individuální studium) se dohodne na konzultacích v teorii s Ing. Knaislem, na odborném výcviku s Ing. Piskačem.

Pro výuku v dalším týdnu od pondělí 30.11.2020 (LICHÝ týden) platí obdobná pravidla, dokud je vláda a MŠMT neupraví:

Na odborný výcvik či provozní praxi chodí žáci všech tříd a oborů a typů studia podle standardního rozvrhu 

Na teoretickou výuku prezenčně do školy chodí jen třídy ME3., ME4., A3.A, AZ3.B, ET3., EZP-A, EZP-B, ZKS-T, ME-S podle standardního rozvrhu

Na teoretickou výuku distančním způsobem mají třídy 1.+ 2.ročníků všech oborů, které by ve dnech lichého týdne byly ve škole (teorie)

Všichni žáci i další osoby ve škole musí povinně nosit po celou dobu pobytu ve škole roušky !

V Praze dne 20.11.2020

Karel Dvořák, ředitel školy

Additional information