Vzhledem k nařízení vlády pokračuje distanční výuka všech oborů denního i zkráceného studia i nadále v týdnu od pondělí 1.2.2021 . Pobyt žáků ve škole i na odborném výcviku je zakázán. Distanční výuka bude probíhat v domluveném systému, převážně přes aplikaci MS Teams, email a podobně. Sledujte naše webové stránky, kde bude vždy s předstihem informace o způsobu výuky podle aktuální covidové situace. Připomínám všem žákům, že účast na distanční výuce je povinná.

Výpis vysvědčení dostanou žáci dodatečně, MŠMT umožnilo opatřením obecné povahy předat dokument do třetího dne od povoleného nástupu zpět do školy. Známky na vysvědčení najde každý žák již nyní v systému Bakalář, kde v levém sloupci v rámci klasifikace za pololetí se mu zobrazí aktuální známky z předmětů za 1.pololetí. V případě "neklasifikace" je nutné, aby se žák spojil s učitelem daného předmětu a domluvil se na obsahu a termínu klasifikační zkoušky.

28.1.2021 Karel Dvořák, ředitel školy

Additional information