POZOR – změny ve výuce od 14.10.2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR z 13.10.2020 dojde ke změnám výuky a v SOU Ohradní bude platit od 14.10.2020 toto:

- výuka teorie i výuka na odborném výcviku (provozní praxi 3.ročníků) bude zcela zrušena v době 14.10. – 1.11.2020

- týká se denního studia i zkráceného kombinovaného studia

- je zavedena distanční výuka, tato výuka je pro studenty ze zákona povinná

- informaci o způsobu distanční výuky v jednotlivých předmětech podají studentům vyučující. Hlavním komunikačním kanálem je MS Teams (do něhož žáci dostali přístupové kódy), příp. služební maily učitelů (dostupné zde v kontaktech), výjimečně to může být i bakalář a u truhlářů ještě webonode. Po vzájemné domluvě učitele a žáků funguje i předávání úkolů přes vrátnici školy (všední dny 7 – 15 hod.). Zadávání úkolů se postupně rozbíhá, jednotliví učitelé budou sami volit vhodnou formu oznámení úkolů žákům. Pouze vyučující, kteří by byli v pracovní neschopnosti, nebudou výuku vést.

- návrat do školy je MŠMT zatím určen od pondělí 2.11.2020, což je lichý týden. Je potřeba ovšem sledovat aktuální zprávy, informace zde na webu, příp. kontaktovat sekretariát školy na tel. 241 481 217.

V Praze dne 13.10.2020
Karel Dvořák, ředitel školy

Additional information