MŠMT povolilo od 11.května 2020 v omezeném režimu návrat do škol žákům, kteří budou letos skládat maturitní nebo závěrečnou zkoušku. Jedná se o žáky tříd: ME4., ME3., A3.A, AZ3.B, ET3., EZP-A,B a ZKS-T.
MŠMT připravilo pro školy speciální manuál, jak se chovat – Ochrana zdraví a provoz středních škol. Najdete ho na: http://www.msmt.cz/ministerstvo-skolstvi-pripravilo-manualy-pro-vsechny-typy. Je možné si ho také stáhnout ZDE.

Výuka 3. a 4.ročníků
Základní povinnosti žáků, kteří se mohou vrátit do školy, jsou:
- docházka na tyto odborné konzultace není povinná. Vedení školy ale žákům účast doporučuje, protože půjde o cílenou přípravu na maturitní a závěrečné zkoušky.
- nosit roušku na obličeji a to jak před školou, tak v prostorách školy. Roušku si musí každý žák obstarat sám.
- dodržovat pravidla zvýšené hygieny. Za tím účelem budou prostory školy vybavené dezinfekcí.
- vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Tento formulář si lze vytisknout z webu MŠMT a přinést ho do školy již vyplněný (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss, najdete ho jako samostatný soubor pod názvem „Čestné prohlášení). Je možné si ho stáhnout i ZDE.
Formulář lze také vyplnit až u vchodu do školy, kde bude žákům k dispozici.
- Při příchodu do školy bude každému změřena teplota. Nikdo se zvýšenou teplotou nebude moci být vpuštěn do školy. Měřením teploty může tím dojít ke zpomalení vstupu do školy, proto připomínáme povinnost žáků při čekání před vchodem dodržovat stanovené odstupy 2 metry.
- Výuka bude probíhat ve skupinách s max. počtem 15 osob či méně, a proto budou početně velké třídy rozděleny ve škole do více učeben.
- Výuka bude probíhat jen v dopoledních hodinách (začátek v době 8.00 – 8.30 hod.) a to podle přiloženého rozpisu. Každá třída dochází do školy jen v určené dny ! Přesné rozpisy najdete v přiložených souborech „Výuka od 11.5.“ a „ZZ 2020 oprava termínů“.

Vzhledem k nové vyhlášce 232/ 2020 Sb., která řeší ukončování vzdělávání na SŠ závěrečnou zkouškou, dochází k následující změně u třídy ME3. Třída ME3. koná závěrečné zkoušky v pilotním režimu oborů L0+H (tj. maturitní obor zakončený jak MZ, tak i ZZ). Pouze pro tyto obory stanovuje vyhláška následující pravidla:
Organizace závěrečných zkoušek žáků zařazených do pokusného ověřování L0 a H
Pravidla pokusného ověřování jsou pro letošní rok upravena:
 Ve školním roce 2019/2020 mohou konat závěrečnou zkoušku žáci 3. ročníků zařazení do pokusného ověřování, kteří úspěšně ukončí 3. ročník do 31. srpna 2020. Na hodnocení žáků, jelikož se jedná o konání zkoušky podle pokusného ověřování, se nevztahuje pravidlo o tom, že nemohou být hodnocení „neprospěl“ nebo „nehodnocen“ a jsou hodnoceni jako běžný (nikoliv poslední) ročník střední školy (v souladu s § 1 a 2 vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020); § 3 vyhlášky č. 211/2020 Sb. se na tyto žáky nevztahuje.
 Termín závěrečné zkoušky bude v měsíci září 2020. Po ukončení závěrečné zkoušky se žákům, kteří úspěšně složili závěrečnou zkoušku, vydá výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce. Průběh závěrečné zkoušky je jinak v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.
Škola proto změnila termíny závěrečných zkoušek, které najdete i na této stránce v příloze „ZZ 2020 oprava termínů“. Nové termíny závěrečných zkoušek třídy ME3. jsou tyto:
písemná ZZ = pondělí 14.9.
ústní ZZ = = čtvrtek 17.9.
praktická ZZ = pátek 18.9.

Výuka 1. a 2.ročníků probíhá i nadále až do konce června 2020 distanční formou jako doposud – mailem, přes bakalář (dokumenty), prostřednictvím sociálních sítí apod. Spojení na učitele najdete v liště: Kontakty.

Pro všechny třídy všech ročníků platí povinnost vyklidit si včas šatní skříňky v teorii i na odborném výcviku.

MŠMT také zveřejnilo vyhlášku s pravidly hodnocení žáků za 2.pololetí 2019/20, najdete ji na webu http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

Karel Dvořák, ředitel školy

Additional information