Žáci mají možnost během doby, kdy je škola z nařízení vlády ČR uzavřena, kdykoliv se spojit se všemi pedagogickými pracovníky školy. E-mailové adresy pedagogů jsou ve formátu jméno.príjmení@ohradni.cz a najdete je také zde na webu školy v odkazu „Kontakty“.

Na e-mailovou adresu pedagogů budou žáci posílat / odevzdávat práce, které jim učitelé budou v nejbližších dnech zadávat / posílat. Vedle toho jsou také možné písemné konzultace s pedagogy. Některé úkoly mohou být centrálně umístěné i na webu školy dole v odkazu „Dokumenty“.

Vzhledem k předpokládané délce nařízeného volna doporučujeme hlavně žákům 4. ročník oboru ME, kteří se připravují na maturitní zkoušku, a všem žákům 3. ročníků, kteří se připravují na závěrečné zkoušky, aby nabídku konzultací využívali i nad rámec zasílaných úkolů.

Samozřejmostí je také samostudium dosud probrané látky.

V Praze dne 11.3.2020 vedení školy

Additional information