Z NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR SE POČÍNAJE ZÍTŘKEM (11.3.2020) RUŠÍ VÝUKA AŽ DO ODVOLÁNÍ !

ZÁROVEŇ SE RUŠÍ I POBYT NA DOMOVĚ MLÁDEŽE, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ ŠKOLY !


Žáci i jejich zákonní zástupci jsou povinni sledovat informace na webu školy a ve sdělovacích prostředcích, ve kterých budou průběžně informováni o aktuálním stavu.

Additional information