Nabízíme volná místa ve všech oborech denního studia

Elektromechanik pro zařízení a přístroje - název ŠVP Elektromechanik kód 26-52-H/01

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený na opravu, údržbu a konstrukci elektronických strojů a přístrojů, příp. i na opravy elektroinstalace v občanské i průmyslové výstavbě.

Po ukončení se absolventi uplatní jako elektromechanici, elektromontéři, provozní elektrikáři v různých odvětvích služeb, průmyslu či údržbě. V průběhu 3. ročníku absolvují žáci kurz vyhlášky 50/1978 Sb. a po vyučení skládají z této vyhlášky zkoušku podle §5.

Mechanik opravář motorových vozidel - název ŠVP Automechanik kód 23-68-H/01

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený na údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních motorových vozidlech.

Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v rozvinuté sítí autoservisů, na stanicích technické kontroly (STK), u měření emisí i jako řidič z povolání.

Ve třetím ročníku v období praxe, žáci pracují ve špičkových autoservisech pod vedením zkušených techniků.

Absolvent umí řídit motorová vozidla třídy „B“ a „C“.  Součástí osnov je kurz zaškoleného pracovníka  -   ZP 135 -1  1.1 (CO2)


Elektrikář-silnoproud - název ŠVP Elektrikář-silnoproud kód 26-51-H/02

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený na montáž, údržbu a opravy elektroinstalace v občanské, bytové a průmyslové výstavbě, na výrobu, montáž, demontáž a opravy elektrických strojů a přístrojů a výrobu rozvaděčů.

Po ukončení se absolventi uplatní ve stavebnictví jako elektromontéři, jako provozní elektrikáři v různých odvětvích průmyslu nebo v údržbě. Po absolvování studia získávají kvalifikaci podle vyhlášky č. 50/78 Sb.

Truhlář - název ŠVP Truhlář kód 33-56-H/01

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený na ruční a strojní opracování dřeva, výrobu nábytku, bytového zařízení i stavebně truhlářských výrobků, včetně oprav a renovací i montáží.

Jsou schopni provádět opravy a renovace, ovládají pracovní činnosti v oblasti montáže výrobků, osazování výrobků v objektech, kontroly jakosti výrobků. V průběhu studia studenti tohoto oboru absolvují sádrokartonářský kurz.

Strojní mechanik - název ŠVP Zámečník kód 23-51-H/01

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Obor je zaměřený na výrobu, montáž, opravy a údržbu ocelových konstrukcí, výrobků z plechu a dalších kovových výrobků určených pro občanskou a průmyslovou výstavbu.

Po ukončení studia je uplatnění studentů ve stavebnictví a v různých odvětvích průmyslu jako montéři, provozní mechanici, v údržbě a provozovnách kovovýroby.  

Absolvent ovládá pracovní činnosti v oblasti montáží hrubých stavebních konstrukcí, výroba plotových dílců a jejich osazování u zákazníků.  A další výroba hrubých i drobných ocelových výrobků.

- ZK 111 1.1 (svař. El. Proudem, obalenou elektrodou),

- ZK 311 1.1 ( svař. Kyslíko-acetylenovým plamenem a řezání),

Additional information