Z DŮVODU STÁVKY ODPADÁ DNE 6.11.2019 VYUČOVÁNÍ. TOTO OZNÁMENÍ SE TÝKÁ ŽÁKŮ, KTEŘÍ JSOU DANÝ DEN V TEORETICKÉM VYUČOVÁNÍ A NA ODBORNÉM VÝCVIKU, NETÝKÁ SE ŽÁKŮ A3A, KTEŘÍ JSOU NA SERVISECH

Additional information