Ve středu 27.dubna 2022 se konají v hlavní budově školy od 16 hod. třídní schůzky. V době 16 - 18 hod. bude možné si kromě vyslechnutí základních informací od třídních učitelů také promluvit s vyučujícími jednotlivých předmětů, včetně učitelů odborného výcviku.

Additional information