Třídní schůzky, které měly proběhnout ve středu 24.11.2021, se z důvodu zhoršující se epidemiologické situace NEKONAJÍ. Třídní učitelé podají zákonným zástupcům potřebné informace o slabém prospěchu žáků (známky 4, 5, neklasifikace) a problémech s chováním (důtky apod.). Zákonní zástupci se mohou poté spojit s učiteli jednotlivých předmětů prostřednictvím telefonu či mailu – kontakty na učitele najdete zde na webu.

Additional information