SOU Ohradní odměňuje své studenty podle dvou stipendijních řádů a to v návaznosti na obor jejich studia. Jeden stipendijní řád se týká oborů mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) a mechanik elektrotechnik. Druhý je ve spolupráci s MHMP určen oborům truhlář, elektrikář – silnoproud a strojní mechanik (zámečník). Studentů nástavbového studia se netýká ani jeden z nich.

Oba stipendijní řády jsou v plném znění v Dokumentech KE STAŽENÍ.

Additional information