Střední odborné učiliště
Praha 4 – Michle, Ohradní 57

A) do maturitních oborů formou (jednotného) přijímacího řízení

a) Kritéria přijetí pro 1. kolo jednotného přijímacího řízení:

Termíny jednotného přijímacího řízení
Přijímací zkouška se konají v případě volby 1. školy v pořadí
dne 12.4. 2018, a v případě volby 2. školy v pořadí dne 16.4. 2018.
Náhradní zkoušky proběhnou 10.5 a 11.5. 2018.

Povinné testy ČLJ + M
Z povinného testu z ČLJ a z M se započtou skutečné získané body, které představují hodnotu 60% ) tj. 30% z ČLJ + 30% z M)
z požadovaných kritérií.

Známka z chování na vysvědčení za 2. pololetí 9. třídy (případně střední školy) odpovídá 13% z požadovaných kritérií a to takto:
1 z chování = 13% (a to v případě, že se týká 1 všech předložených vysvědčení).
2 z chování = 0% (a to v případě, že uchazeč získal na jednom vysvědčení 1, a na dalším vysvědčení 2.)
3 z chování = 0%

Průměr známek z posledního vysvědčení odpovídá max. 25%
z požadovaných kritérií a to takto:
Průměr 1 – 1,5 = 25%
1,5 – 2,5 = 15%
2,5 – 3,5 = 5%
3,5 a méně = 0%

Účast v soutěžích, olympiádách nebo jiná doložená aktivita korespondující s voleným oborem odpovídá 2% z požadovaných kritérií.


b) Kritéria přijetí pro 2. kolo přijímacího řízení a další kola
Platí výše uvedená kritéria s výjimkou procent získaných za testy z ČLJ a M, protože v ostatních kolech se jednotné přijímací zkoušky z ČLJ a M nekonají.

Doporučený průměr známek (přijetí je možné i s horším průměrem, záleží na počtu uchazečů):
Čtyřleté studium Mechanik elektrotechnik ………..do 2,5

B) Do tříletých učebních oborů formou výběrového řízení

Známka z chování na vysvědčení – 1“

Doporučený průměr známek (přijetí je možné i s horším průměrem, záleží na počtu uchazečů):

Automechanik …………………………do 3,0
Elektrikář silnoproud ………………….do 3,2
Truhlář …………………………………do 3,4
Zámečník ………………………………do 3,6
Montér suchých staveb ………………...do 3,8


Maximální počet uchazečů pro daný obor denního i zkráceného kombinovaného vzdělání:

4-letý maturitní obor
  Mechanik elektrotechnik ( 2 třídy ) ………50 žáků
3-leté učební obory
  Automechanik ( 2 třídy ) ………………….60 žáků
  Truhlář ( 1 třída ) ………………………… 30 žáků
  Zámečník ( 1 třída ) ……………………….10 žáků
  Elektrikář silnoproud ( 1 třída ) ……………10 žáků
  Montér suchých staveb ( 1 třída ) ………….30 žáků


Zkrácené kombinované studium:
  Možné obory studia Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Elektrikář silnoproud, Truhlář, Zámečník, Automechanik (informace podá p. Veselý) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Termíny přijímacích kol pro školní rok 2018 – 2019:

1. Kolo výběrového řízení do 22.4. 2018 (u maturitních oborů
je tento termín do 1.5. 2018.)

2. Kolo výběrového řízení od 23.4. do 31.5. 2018

3. Kolo výběrového řízení od 1.6. do 30.6. 2018

4. Kolo výběrového řízení od 1.7. do 31.7. 2018

5. Kolo výběrového řízení od 1.8. do 31.8. 2018

Additional information