Střední odborné učiliště
Praha 4 – Michle, Ohradní 57

Kritéria pro přijímací řízení budou stanovena do 31.1.2020 a včas vyvěšena na webových stránkách.

Additional information