Střední odborné učiliště
Praha 4 – Michle, Ohradní 57

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podmínky podle § 28 odst. 6, §60g odst. 4 a §64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.

Vysvědčení nebo výpis z vysvědčení na přihlášce:
- z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku a klasifikace z příslušných ročníků potvrzených školou
- doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání ve středním a vyšším odborném vzdělání, splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání.


A) do maturitních oborů formou (jednotného) přijímacího řízení

a) Kritéria přijetí pro 1. kolo jednotného přijímacího řízení:
Termíny jednotného přijímacího řízení
Přijímací zkoušky se konají v případě volby 1. školy v pořadí dne 12.4. 2017 a v případě volby 2. školy v pořadí dne 19.4. 2017. Náhradní zkoušky proběhnou 11.5. a 12. 5. 2017.

Povinné testy ČJL + M
Z povinného testu z ČJL a z M se započtou skutečné získané body, které představují hodnotu 60% (tj. 30% z ČJL + 30% z M) z požadovaných kritérií.

Známka z chování na vysvědčení za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (případně střední školy) odpovídá 13 % z požadovaných kritérií a to takto:
1 z chování = 13 % (a to v případě, že se týká 1° všech předložených vysvědčení)
2 z chování = 0 % (a to v i případě, že uchazeč získal na jednom vysvědčení 1° a na dalším vysvědčení 2°)
3 z chování = 0 %

Průměr známek z posledního vysvědčení odpovídá max. 25% z požadovaných kritérií a to takto:
Průměr 1 – 1,5 = 25 %
1,5 – 2,5 = 15 %
2,5 - 3,5 = 5 %
3,5 a méně = 0 %

Účast v soutěžích, olympiádách nebo jiná doložená aktivita korespondující s voleným oborem odpovídá 2% z požadovaných kritérií.


b) Kritéria přijetí pro 2. kolo přijímacího řízení a další kola
Platí výše uvedená kritéria s výjimkou procent získaných za testy z ČJL a M, protože v ostatních kolech se jednotné přijímací zkoušky z ČJL a M nekonají.

Doporučený průměr známek (přijetí je možné i s horším průměrem, záleží na počtu uchazečů):
Čtyřleté studium Mechanik elektrotechnik … do 2,5
Nástavbové studium: Provozní technika … do 2,5
Mechanik elektrotechnik … do 2,5

B) do tříletých učebních oborů formou výběrového řízení

Známka z chování na vysvědčení - 1°

Doporučený průměr známek (přijetí je možné i s horším průměrem, záleží na počtu uchazečů):
Automechanik … do 3,0
Elektrikář-silnoproud … do 3,2
Truhlář … do 3,4
Zámečník … do 3,6
Montér suchých staveb … do 3,8


Maximální počet uchazečů pro daný obor denního i zkráceného kombinovaného vzdělání
4-letý maturitní obor:
  Mechanik elektrotechnik (2 třídy ) …... 50 žáků
3-leté učební obory:
  Automechanik (2 třídy ) …………………… 60 žáků
  Truhlář (1 třída) ……………….……………….. 30 žáků
  Zámečník (1 třída) …………………………… 10 žáků
  Elektrikář silnoproud (1 třída) ………….. 10 žáků
  Montér suchých staveb (1 třída) ………. 30 žáků
Nástavbové studium:
  Provozní technika (1 třída) ………………… 30 žáků
  Mechanik elektrotechnik (1 třída) …….. 30 žáků
Zkrácené kombinované studium:
  možné obory studia Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Elektrikář-silnoproud, Truhlář,   Zámečník, Automechanik (informace podá p. Veselý: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)


Termíny přijímacích kol pro školní rok 2017 – 2018:
1.kolo výběrového řízení do 22.4. 2017 (u maturitních oborů je tento termín do 28.4.2017)
2.kolo výběrového řízení od 23.4. do 31.5. 2017
3.kolo výběrového řízení od 1.6. do 30. 6. 2017
4.kolo výběrového řízení od 1.7. do 31. 7. 2017
5.kolo výběrového řízení od 1.8. do 31 . 8. 2017

Additional information