Provozní technika - název ŠVP Provozní technik dvouleté nástavbové studium denní
kód 23-43-L/51 - 1.  (EP1. - PT1.)

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Je určeno pro absolventy strojírenských učebních oborů. Absolvent je schopen zajišťovat středně technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích, službách i sféře soukromého podnikání v celé oblasti strojírenství.

Učební předměty:

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Tělesná výchova
Ekonomika
Informační a komunikační technologie
Odborné předměty (Technická mechanika, Technická měření, Stroje a zařízení,
Technologie, Technologie montáží a oprav, Elektrotechnika)


Mechanik elektrotechnik - název ŠVP Elektrotechnika dvouleté nástavbové studium denní
kód 26-41-L/51 - 1.  (EP1. - ELT1.)

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Je určeno pro
absolventy všech elektrotechnických učebních oborů. Absolvent je schopen
zajišťovat středně technickou a technickoekonomickou stránku provozu v
průmyslových podnicích, službách i sféře soukromého podnikání v celé oblasti
slaboproudé i silnoproudé elektrotechniky.

Učební předměty:

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie

Odborné předměty (Smart technologie, Optoelektronika, Elektrotechnika, Elektronika, Elektrotechnická měření,
Technické kreslení).

Additional information